Hopp over navigasjon

Tag Archives: zionisme

Mange av oss – som fx Ole Christian Juvet Herup – er med rette oppgitt over mennesker som fx John Færseth, Øyvind Strømmen, Asbjørn Dyrendal og Geir Hongrø, og denne oppgittheten er knyttet til argumentasjonen rundt konsepter som antisemittisme, zionisme og konspirasjonsteorier.

Jeg vil her forsøke å utrede og klare opp disse tingene. Det kjedeligste jeg vet er ting som går i ring og aldri kommer til døra, som klokken i den berømte gåten. Og kjedsomhet er som kjent kreativitetens og inspirasjonens fremste motor.

Hva er grunnen til at disse menneskene virker så irriterende tilbakestående i disse diskusjonene? Én grunn er selvsagt deres klippekort hos redaksjonene, der de liksom er på den rette siden av ond/god-skillet, noe vi andre ikke akkurat er 100% enige i. Vi ser oss ikke som slemme, som Rive-Rolf (jeg har nettopp vært i barnebursdag etter et kinobesøk).

Hovedgrunnen er nok likevel at disse menneskene argumenterer på en religiøs måte. Jeg skal forklare hva jeg mener med dette. Menneskene jeg har eksemplifisert ovenfor har pekt seg ut et knippe med Satan-entiteter, som da blir absolutt onde i deres religiøse forestillingsverden. Andre skribenter blir da for dem å anse som å «stå i ledtog med Satan» dersom de sier eller skriver eller mener noe som kan minne om noe som Satan har sagt, skrevet eller ment.

Rasjonelle, skeptiske mennesker vil selvsagt trekke i tvil selve utpekelsen av disse Satan-entitetene, og spørre om de virkelig er 100% onde, eller om det kanskje er disse religiøst argumenterende menneskene – la oss kalle dem «de argumentasjonsretarderte» – som gjennom sine religiøse og irrasjonelle tankeprosesser (egentlig følelsesprosesser) har stemplet relativt uskyldige og velmenende mennesker som sataniske (les: Absolutt Onde).

Et lite eksempel: Ahmadinejad = Satan. Ahmadinejad snakker om zionisme. Torstein Viddal snakker om zionisme. Ergo står Viddal i ledtog med Satan.

Ahmadinejad er for det første ingen satan, men et menneske av kjøtt og blod som har tvilsomme og negative sider som alle statsledere. Det lyves over en lav sko om Ahmadinejad, og Ahmadinejad er selvsagt ikke så ond og fæl som han fremstår som dersom en faktisk tror på disse ondsinnede propagandaløgnene om Ahmadinejad.

Hvorfor snakker Ahmadinejad om zionisme? Kan det være fordi en av de absolutt fremste fiendene av og truslene mot det Iran han er statsleder for, er den erklært zionistiske staten Israel? Ser vi for oss at en leder som Ahmadinejad ikke skal ha lov til å prate om sin og sitt folks aller verste fiende? Skal han ikke få lov til å nevne zionismen? Det blir selvfølgelig helt absurd.

Det blir som om nordmenn under okkupasjonen ikke skulle få lov å nevne tyskerne eller nazismen. Det får være grenser for okkupasjon, om ikke okkupantene også skulle okkupere selve språket og sinnene til de okkuperte.

Vi har da allerede mer eller mindre avsatanisert Ahmadinejad. Han vil ikke utrydde jødene selv om zionistene hevder det i sine propagandaløgner. Det er avslørt for mange år siden i bl.a Guardian at dette er en ren propagandaløgn. Ahmadinejads Iran har heller ikke atomvåpen eller noe atomvåpenprogram, tvert imot ønsker de å forsyne seg selv med atomenergi, noe de har all rett til utfra selve statuttene til IAEA – atomenergibyrået. Hele poenget med IAEA er å utbre atomenergi, men USA og zionistene har sørget for å presse IAEA og skifte ut lederne deres slik at de nå liksom er imot iransk atomenergi, which is utterly absurd. Ingen land er i IAEAs historie blitt inspisert så mange ganger av IAEA uten at IAEA har funnet noen som helst tegn til at de prøver å utvikle atomVÅPEN.

Så vil disse argumentasjonsretarderte menneskene hevde at Viddal her virker mistenkelig opptatt av å avsløre disse zionistiske løgnene, og at Viddal dermed må ha et særskilt horn i siden til zionistiske løgner, og følgelig zionister, og følgelig jøder. Kanskje vil også Viddal utrydde hver siste jøde?

10 poeng til den som greier å få øye på svakheten i DET resonnementet!

Men likevel, for alle dem som ikke oppnår 10 poeng her: Nei, jeg ønsker ingen utryddelse av noe folkeslag, jeg vil bare ut av denne irriterende stillestående argumentasjonsbakevjen. Jeg vil avsløre disse absurd irriterende argumentasjonsmåtene for å bringe noen viktigere ordskifter litt videre, slik at de ikke blir stående i stampe.

De argumentasjonsretarderte peker seg altså først ut en Satan som de så finner folk som liksom står i ledtog med. Det er en religiøs fremgangsmåte som vi kjenner igjen fra den mørke middelalder, og ikke minst fra hekseprosessene. Metoden er basert på tro, overtro og frykt. Vi skal alle sammen liksom frykte og skjelve ved tanken på å bli satt i bås med og mistenkes for å stå i ledtog med, disse feilaktig utpekte Sataner.

Det er ikke de eksemplifiserte norske personene nevnt over som har funnet opp denne forkvaklede metoden. Selvfølgelig er det ikke det. Den er gammel som alle haugene. Og i vår tid springer den først og fremst utfra Amerika.

I Amerika, eller rettere sagt i Amerikas kolonier, som den ved Guantanamo på Cuba, har uskyldige sittet fengslet under tortur i over et tiår fordi de «mistenkes for å stå i ledtog med» Osama bin Laden og al-Qaida. Man skulle tro at de etter et tiår ville ha noen form for beviser for at de faktisk sto i ledtog med disse Sataner, men nei. Man skulle også tro at de ville ha beviser for at Osama bin Laden faktisk var Satan – her: at ObL faktisk sto bak 9/11. Det har de ikke greid å bevise. Det innrømmer de selv.

Lignende argumentasjonsretarderte metoder brukes når det gjelder konspirasjoner, konspirasjonsteorier og de såkalte «konspirasjonsteoretikerne».

For å ta det siste aller først: Det er fullstendig idiotisk å kalle noen mennesker for konspirasjonsteoretikere. Først og fremst fordi alle mennesker er det, og fordi begrepet slik sett ikke skiller én gruppe mennesker fra resten av menneskeheten. Det blir med andre ord like teit som å kalle visse mennesker for vanndrikkere, når hvert eneste menneske på denne planeten drikker vann og er fullstendig avhengig av vann for å leve fra dag til dag. Når det ikke eksisterer mennesker som IKKE drikker vann, blir det vrøvl å kalle en liten minoritet av menneskene for vanndrikkere (generelt sett, man kan selvfølgelig kalle dem det i en viss setting, som på en bar, dersom de kun drikker vann og slik sett ikke bidrar til stedets økonomi).

Hvorfor er alle tenkende mennesker i hele verden konspirasjonsteoretikere? Jo, fordi alle tenkende mennesker i hele verden har konspirasjonsteorier. Alle tenkende mennesker i hele verden mener terrorangrepene mot New York og London ble begått av to eller flere usle kjeltringer. Det er ingen som tror det var én eller null kjeltringer som utførte disse massemordene. Uenigheten går ikke på det, men på hvilken bande av kjeltringer. Altså holder alle tenkende mennesker i hele verden seg med minst én konspirasjonsteori, og de kunne dermed kalles «konspirasjonsteoretikere», hvis det altså ikke var slikt et komplett meningsløst begrep.

De argumentasjonsretarderte later ofte som om de ikke forstår dette. De later som om «konspirasjonsteoretikerne» er en ørliten forskrudd minoritet. De later som om konspirasjonsteorier allerede i utgangspunktet må være feilaktige og teite (det blir som å si at alle lovbrudd må begås av enkeltpersoner som handler og planlegger handlingene sine helt på egenhånd, og at alle teorier om samarbeid med andre personer er feilaktige og teite). Og de later ikke minst som om de tror en konspirasjon (et samarbeid om noe ulovlig) er det samme som en konspirasjonsteori (en teori om et samarbeid om noe ulovlig).

Avslutningsvis om antisemittisme: De argumentasjonsretarderte later som om de tror kritikk av en rasistisk ideologi er rasisme. Altså at zionismekritikk = jødehat. Den faller på sin egen urimelighet, men like fullt er det slikt sludder som serveres fra de argumentasjonsretarderte toskene, hver eneste dag året rundt.

«Alt for Norge» var valgspråket dansken Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel tok da han 18. november 1905 fikk ny jobb og nytt navn, Haakon VII. Valgspråket er bragt videre helt inn i vår tid, først av Kong Olav V, og sist 17. januar 1991 av Kong Harald V, som forøvrig skal ha pionert uttrykket «våre nye landsmenn».

22. juli 2011 sprengte israelvennen Anders Behring Breivik regjeringskontorene og Olje- og energidepartementet på Einar Gerhardsens Plass i Oslo sentrum, der 7 mennesker ble drept, før han dro videre til AUFs sommerleir på Utøya og meiet ned og drepte oppunder 90 sosialdemokratiske tenåringer. Disse hadde blant annet brukt leiroppholdet til å prøve å påvirke moderpartiet til fordel for en boikott av Israel på grunn av landets mange menneskerettighetsbrudd.

Terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik valgte seg 65-årsdagen for den zionistiske terrorgruppen Irguns terrorbombing av King David Hotel i Jerusalem for sine ideologisk forkvaklede aksjoner mot det regjerende norske Arbeiderpartiet. Bombene den 22. juli 1946 drepte 91 mennesker og såret 46. Hotellet var hovedvarteret for de britiske mandatmyndighetene i Palestina, deriblant de britiske militære styrkene.

Gitt Behrings erklærte støtte til den zionistiske høyreekstreme ideologi, hans valg av kampform – terrorisme og massedrap – samt hans valg av dato for den dødelige aksjonen, finner jeg det rimelig å si at Behring kjemper en unorsk kamp, med unorske midler på vegne av en fremmed makt. Anders Behring Breivik er vår første Quisling siden den 2. verdenskrig.

Denne ynkelige landsforræderens valgspråk må være «Alt for Israel!».

«So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.» – Behring

Gigakudos til Karsten Johansen for denne mesterlige statusoppsummeringen rett før Obamas State of the union-tale:

Nå venter «alle amerikanere» på «state-of-the-union-talen», dvs. alle øvre middel- klasse-folka som ennå ikke har falt i søvn under presidentzombiens endeløse repriseforestillinger av «den store talen som endret alt» – ved å flytte fem kommaer i Bushbandens «Project for a New American Century» og knapt nok det.

 
«At stake now  is President  Obama’s credibility as an agent for change. Voters see his main “change” thus far to have  been favoritism to Wall Street. Jay Leno jokes that Obama has done the impossible: resurrected the seemingly dying Republican Party and given it the coveted label of the “Party of Change,” running against Wall Street.

This is the political setting for what must certainly be a hastily rewritten State of the Union message. Instead of celebrating a Republican- and Lieberman-approved health care bill, Obama finds himself obliged to respond to voters who celebrated his first anniversary in office by choosing a Republican as their designated voice for change.»

Men det hverken kan eller vil han. Hans troverdighet er borte og vil ikke komme tilbake, særlig ikke fordi hverken han eller hans parti ønsker at den skal komme tilbake.

Obamas mission er accomplished: den var å sminke opp imperiets fasade, å holde det gående inntil scenen er klar for den neste rabiate galning som skal true resten av verden til å lystre – Palin eller Romney. Obama skulle redde ansikt for USAs globale hyperoverklasse, dra finanskrisen og alle Bushbandens katastrofer bak et glemselens slør, påta seg «venstresidens» skyld for alle høyresidens katastrofer og dermed bane veien for det åpne kapitalistiske globaldiktaturet ved den neste armageddonkriger fra det oljesionistiske kristenhøyre. Obama er den liberalJesus kapitalismens gud har sendt ut for å ta på seg skylda for hans synder, slik at banen igjen er klar for den hevnende Jahves raseri mot enhver nokså liten dissens mot kapitalismen.

Tro meg, denne talen vil bli som alle de andre: Presidenten snur mekanisk hodet på skrå fra den ene siden til den andre som en tennistilskuer, mens han strrammer leppene, rynker brynene i melodramatisk alvorsmimikk og leser fra to teleskjermer vi ikke kan se og utstøter den velkjente rekken av korte, intetsigende fraser om alt godt fra havet. Men USA og verden er ikke i en tilstand som kan endres av instuderte talemåter som skal tildekke den totale mangelen fra den amerikanske globaloverklasse på annet enn søvngjengeraktig vanesløvt og tyrannisk penge- og maktbegjær i de mest vulgære former. Også denne talen blir et symptom på er menneskeart som har gått i stå i Sinsenkrysset og bare sviver rundt og rundt på autopilot, fordi dens dominerende skikkelser har mistet enhver tanke for annet enn det kortsynte og hyperdogmatiske, gjentakelsesmaniske, og som tror verbalt sjølbedrageri kan gjøre det ut for «change».

Både vår hjemlige statsminister og de fleste andre ledere ligner mer og mer på mekaniske dukker som uavlatelig gjentar de samme nullmeldingene som egentlig ikke sier annet enn enhver fugl: pipp pipp, her er jeg. Pipp. Jonas Gahr Støre ser dog i det minste ut som om han tenker, mens statsministerens stirrende tomme blikk bare forteller alt om sosialøkonomiens samlede tomhet: penger skal bli til fler penger, som blir til osv. Ikke noe å bygge et liv på, ikke engang et politisk, men kanskje nok en fondsforvalterkarriere.

På samme måten framstår Obamas alvorsmimikk kun som passende for en skoleavslutningstale, men ute av stand til å fatte den faktiske situasjon, tvertimot kun i stand til å tildekke den for seg sjøl med handlingsilluderende talemåter, som teatralsk boss for et parti hvis eneste vilje er viljen hos den hyperoverklasse det tjener, til å utradere det til minste fnugg sammen med det nesten helt hensygnede demokrati det engang representerte til en viss grad, og erstatte det med den totale og totalitære globale overvåkingsstaten i hyperkapitalismens maniske tjeneste. Viljen er den vi finner hos alle trengte despotier: den rasende viljen til med alle midler og for absolutt enhver pris inklusive alles undergang å klamre seg til status quo.

Så langt Karsten Johansen. For min egen del må jeg si jeg venter mer på Apples Tablet-lansering samme dag, dvs onsdag 27. januar 2010. Et gratis tips til amerikanerne måtte være å la Google og Apple overta politikken.

NRKs Dagsnytt 18 snakker metaforisk om at journalistene «venter på hvit røyk», så jeg har ikke akkurat suget pavelignelsen i overskriften av egne bryster.

EU-paven kan bare sitte i 2,5 år. Da må det holdes en ny gallamiddag i Belgia før han utpekes for en ny periode på 2,5 år.

Det følgende er et samarbeidsprodukt fra NTB og undertegnede.

Advarer EU mot å gå glipp av historisk mulighet
Den svenske utenriksministeren Carl Bildt advarer EUs toppledere mot å skusle bort muligheten til å gi Unionen en sterk mann med en tydelig stemme i verden.

Torsdag kveld møtes EUs 27 stats- og regjeringssjefer til en arbeidsmiddag i Brussel, hvor de skal avgjøre hvem som skal bekle Unionens to nye toppjobber. På programmet står blant mye annet kalkun, champagne, trøfler, blåskjell og indrefilet med fløtemarinerte poteter.

Bildt, som er en sentral person i det sittende svenske EU-formannskapet, advarer de 27 mot å nøye seg med å utnevne en «minimalistisk løsning» med en svak mann som vil kunne redusere vår mulighet til å «ha en tydelig stemme i verden».

– Kraft durch Krieg

– Det ville, fra vårt utgangspunkt, innebære en historisk ubenyttet mulighet. Det er nå, når Lisboa-traktaten trer i kraft og vi ellers har lagt et godt grunnlag, som vi virkelig har muligheten til å sørge for at Europa trer fram med ny kraft på den globale scenen, skriver Bildt, som følger møtet fra Stockholm, i sin blogg.

Lisboa-traktaten, som kan tre i kraft fra 1. desember, etablerer en ny fast pave for Det europeiske råd, og en ny, kraftig forsterket «utenriksminister», som også skal være visepave i EU-kommisjonen.

Spekulasjonene har rast i månedsvis om aktuelle kandidater til de to toppjobbene, uten at noen enighet har utkrystallisert seg før det avgjørende møtet.

– Kan ta hele natten

– Det kan ta noen få timer, eller hele natten, er møteverten, den svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt, sin vurdering før alle samles rundt bordet. Pressen må bare vente til de ser den hvite røyken fra skorsteinen over møtelokalet.

Ifølge en rekke medier og flere diplomatkilder har EUs to tyngste aktører, Tyskland og Frankrike, bestemt seg for at den belgiske statsministeren Herman Van Rompuy er den beste kandidaten til posten som ny EU-pave.

Men Storbritannia holder fortsatt fram tidligere statsminister og Englands sterke mann Tony Blair som et bedre valg. Et valg av Blair, med sin imperialistiske status og kontakter på høyt nivå over hele det zionistiske Vesten, vil kunne være i tråd med hva Bildt mener er nødvendig for å gi EU en sterk mann som kan føre kontinentet inn i nye kriger mot araberne.

Ukontroversiell belgier

Van Rompuy er på sin side regnet som ukontroversiell, samlende og med en lav profil som ikke vil ta glansen fra EU-stormaktenes egne ledere. Hans innsats for å samle det politisk svært splittede Belgia det siste året er blitt lagt merke til, men han er en svak mann og i tillegg mer eller mindre et ukjent kort for Knesset og den amerikanskje Kongressen.

For posten som utenriksminister virker løpet enda mer åpent, uten noen klare favoritter. Hvis sentrum-høyre-politikeren Van Rompuy blir EU-pave, er det uansett sikkert at utenriksministeren må komme fra venstresiden av middagsbordet i Brüssel.

Italia prøver å få valgt en av to tidligere statsministre, Massimo D’Alema eller Gíuliano Amato, mens Spania har spilt inn sin utenriksminister Miguel Ángel Moratinos. Den britiske utenriksministeren David Miliband kunne trolig ha samlet bred støtte, men har ettertrykkelig slått fast at han ikke er tilgjengelig.

Kvinneproblemer

Et ytterligere «dilemma» er kjønnsbalansen i EUs ideologiske ledelse. Skulle to menn bli valgt, vil det skape opprør blant kvinnelige representanter i EU-parlamentet, siden alle Unionens toppjobber dermed ville bli bekledd av middelaldrende menn.

Problemet er fraværet av kvinnelige kandidater. Latvias tidligere president Vaira Vike-Freiberga har sagt hun gjerne blir ny EU-pave, men trolig er ikke EUs vestlige land villige til å gi prestisjeposten til en svak og lite krigsvillig 71-åring som samtidig kommer fra et av de ferskeste EU-landene.

Østerrikes tidligere utenriksminister Ursula Plassnik har vært nevnt som kandidat til utenriksministerposten, men kommer ikke fra venstresiden i politikken. Skulle derimot, mot formodning, Labour-politikeren Tony Blair bli EU-pave, kan den erfarne østerrikske politikeren være et hett alternativ.

Hvordan svenske zionister truer parlamentsmedlemmer til taushet; nazikortet.

Riksdagsman uttalar stöd för Sanningsrörelsen

Riksdagsledamoten Egon Frid (V) har uttalat sitt stöd för Sanningsrörelsen. Tidigare i år skrev han på ett upprop med krav om en ny oberoende undersökning av 11-septemberattackerna.

– Jag kan inte backa på att jag har gjort det och det har jag väl egentligen inget skäl att göra, säger Egon Frid (V) till Kalla fakta.

– Jag vet ju att det är fler som skulle vilja göra det men inte har kunnat göra det på grund av att det är en omöjlig debatt, fortsätter han.

Egon Frid har vid två separata tillfällen öppet markerat sitt stöd för Sanningsrörelsen. Dels har han skrivit på ett upprop där politiker världen över kräver sanningen om 11-septemberattackerna, men han har dessutom utvecklat sina teorier på sin blogg, som finns på en av vänsterpartiets hemsidor.

– De nya teorier jag fick del av i april i år i samband med att jag skrev på uppropet handlar ju om de alternativa teorierna om att USA kände till attentaten och terrordåden innan, och var en del av det, säger Egon Frid.

Israel anklagas
Kalla faktas granskning av Sanningsrörelsen visar att flera centrala ledargestalter öppet hävdar att Israel i samarbete med USA utförde 11-septemberattackerna. En av dem är författaren David Ray Griffin som skrivit flera böcker om attackerna.

– 11-septemberattackerna var ju till för att skapa en bild av muslimer som terrorister. Detta gav Israel full makt i världens ögon, säger David Ray Griffin.

I Sverige är det Alhambra förlag som översätter och ger ut David Ray Griffins litteratur. Här möter vi också uppfattningen om amerikanskt och israeliskt samarbete kring attentaten. Lasse Wilhelmson är förlagets representant i Stockholm.

– Alla som håller på med politik på lite nivå vet ju att det här var en grej som Mossad och CIA var inblandade i och som man gjorde för att kunna skylla på länderna i arabvärlden. Man konstruerade det här hotet från terrorismen, säger Lasse Wilhelmson till Kalla fakta.

Utbredd antisemitism
– Det handlar om minsta gemensamma nämnare och att i det här fallet ge judarna skulden ytterst. Det är rena naziliknande idéer, säger journalisten och författaren Torbjörn Elensky till Kalla fakta.

Torbjörn Elensky har kritiserat Sanningsrörelsen och den utbredda antisemitism som florerar bland dess anhängare.

Kritik från partiet
Riksdagsledamoten Egon Frids uttalade stöd för Sanningsrörelsen har mottagits mycket positivt av personer inom rörelsen världen över. Det ger trovärdighet och tyngd åt de argument som förs fram. Men Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Alice Åström (V), tycker inte det är bra.

– Jag tycker det finns all anledning att ta avstånd från den här rörelsen och vad dom står för, säger Alice Åström (V).

Hur är ditt förtroende för Egon Frid som riksdagsledamot idag?

– Jag har ju fortfarande förtroende för honom, men jag måste säga att i det här har han ju brustit i omdöme, säger Alice Åström (V) till Kalla fakta.

Namnet bortplockat
Dagen efter Kalla faktas intervju med Egon Frid, får han sitt namn bortplockat från uppropet. Han skriver på sin blog att han inte vill förknippas med Sanningsrörelsen.

Kajsa Lindohf – kajsa.lindohf@tv4.se

TV4 sender del 2 av sin behandling av 9/11-skeptikerne ikveld, søndag 8. november kl 19.20.

De zionistiske taktikkene de bruker i Stockholm burde gi en god pekepinn om hva som vil skje når vi her i Norge får et parlamentsmedlem på vår side, for en ny granskning av 11. september. De vil åpenbart at vi bare skal gi opp.

Første setning i ingressen til radioprogrammet P2-akademiet 7. november 2009:

I dag er såkalte ”murer” som skiller land og folk høyteknologiske og ligner lite på den ene muren som faktisk ble revet, -Berlinmuren.

NRK ber oss altså huske 1989 gjennom å glemme 2009.

by Jacob G. Hornberger

Let’s assume that a U.S. president authorizes the CIA to rape the family members of suspected terrorists as a way to get them to talk. He also authorizes his subordinates to place the suspected terrorists on a rack that stretches them apart until they confess and disclose all details of their suspected terrorism.

Before he issues the authorization order, however, the president secures a good-faith legal memo from Justice Department lawyers stating that suspected terrorists, as illegal combatants, are not entitled to any legal protections, including protection from torture and rape.

Under U.S. Attorney General Eric Holder’s new order authorizing a preliminary investigation into torture by CIA personnel, those CIA agents who have raped and tortured suspected terrorists would apparently be immune from prosecution.

Why?

Because Holder obviously feels that if CIA personnel are following the guidelines established by their superiors, it would be unfair to prosecute them for torturing the suspects or raping members of their family.

What about the president or others who authorized the rape and torture? According to Holder’s reasoning, apparently they too would be immune from prosecution if they were relying in good faith on legal opinions issued by Justice Department lawyers establishing the legality of the torture and the rape.

What about the attorneys who wrote the legal opinions? Would they be subject to prosecution? No, because they would simply be attorneys rendering good-faith legal opinions in response to a request from their superiors.

So, isn’t that nice? Everyone who rapes and tortures, everyone who authorizes the rapes and torture, and everyone who opined that the rapes and torture were legal would apparently go scot-free under Holder’s reasoning.

I know that there are those who get upset over comparisons to Nazi Germany but it seems to me that a comparison is in order.

When Hitler and his cohorts issued the order authorizing the Gestapo to round up Jews, incarcerate them in concentration camps, and kill them, the personnel who actually committed such acts could not be prosecuted under Holder’s rationale. The Gestapo agents would claim that they were simply following the orders of their superiors and show that their conduct fell within the guidelines established by their higher-ups.

Could Hitler and other higher-ups have been prosecuted for the Holocaust? No, at least not if they would have been able to produce legal opinions from Nazi lawyers opining that rounding up Jews, incarcerating them, and killing them was legal given the exigencies of war.

What about the Nazi lawyers? Could they have been prosecuted? No, because they would have just been lawyers delivering good-faith legal opinions that they knew would make their superiors happy, not the people who actually did the round-ups, incarcerations, and killings.

What a crock.

When people break the law, they need to be prosecuted whether they are German, American, British, Japanese, or any other nationality and whether their victims are Muslim, Jewish, Catholic, Protestant, atheist, or a

The “I was just following orders” defense should be disallowed. If people are too weak psychologically to say no to unlawful orders, then they shouldn’t be working for the CIA, the Gestapo, or any other government agency with the power to initiate force against others.

Higher-ups who authorize or order unlawful conduct should not be permitted to get off the hook simply because they have succeeded in securing legal opinions from sycophantic lawyers falsely opining that such conduct is lawful.

And sycophantic lawyers who issue false legal opinions to high government officials opining that unlawful conduct is legal should be subject to prosecution as well.

Otherwise, the United States is no different from any other country whose officials are immune from prosecution for torture, murder, rape, and other crimes.

newjewsey

Jeg har en innrømmelse å komme med. Jeg har jobbet. Og ikke nok med det, jeg har jobbet sammen med både journalister og redaktører. Ikke akkurat noe man ønsker å ha på CVen, men to av disse er Bjørn K. Bore og Knut Olav Åmås.

Både Knut Olav Åmås og Bjørn Kristoffer Bore mener JØDENE sto bak 9/11. I alle fall sier de dette i mitt nærvær, gjerne hylende og skrikende og hoiende. På spørsmål om hva det er de snakker om, kommer det via tredjepersoner at det er en vits.

Det skal være en vits i pressemiljø som går omtrent slik: JØDENE sto bak 9/11 HØ HØ HØ HØ. Det vites ikke hvem som har skrevet/forfattet vitsen, men det er ikke poenget eller hovedsaken her.

Hovedsaken er at hver gang 9/11 nevnes i nærheten av en journalist, tenker journalisten: JØDENE sto bak 9/11 HØ HØ HØ HØ.

Med zionister ved spakene i USA-administrasjonen var det ikke noe problem å utvide «det muslimske» falskflaggangrepet 11. september til hele NATO-området, gjennom å overtale resten av NATO-landene til å akseptere angrepet som et artikkel 5-angrep, et angrep på hele NATO-alliansen. Artikkel 5 var skreddersydd og designet for respons på et angrep fra Sovjetunionen, men når den var gått i oppløsning, fant man ut at man kunne bruke artikkelen for å suge hele NATO inn i en meningsløs krig mot en fiende USA-ledelsen insisterte på at sto bak 9/11.

WTC ble sprengt

Slik ble det også en selvfølge at norske medier – nå i krig – ikke kunne få skrive fritt om 9/11 og hvem som kunne stå bak, akkurat som de ikke kan skrive fritt om det som skjer i Afghanistan og Irak. NRK erklærte for eksempel en 3-4 ganger over en 3-4 år at Osama bin Laden – den påståtte bakmannen for 9/11 – «for første gang» hadde tilstått å stå bak angrepet den 11. september. Hvis seerne ikke trodde på den første løgnaktige «tilståelsen», ville de kanskje tro på den andre. Eller den tredje. Eller den fjerde. At USAs FBI ikke engang mistenker Osama bin Laden for 9/11 betyr ikke noe for NRK, og det er heller aldri nevnt i noen av NRKs mange propagandakanaler.

Det eneste som slipper til i norske medier av 9/11-skepsis er det de avtaler med fake-trutherne – altså de såkalte 9/11-trutherne som også tror på flystriper (chemtrails) myndighetene bruker for å sykeliggjøre og redusere befolkningen, utenomjordiske besøkende og deres kornåkergraffiti (crop circles) og alskens surrete og uvitenskapelig humbug. Folk flest tror da disse fake-trutherne er de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne, hvorpå de selvsagt avfeier samtlige skeptikere som sinnsforvirrede idioter og skoletapende gærninger.

I tillegg til fake-trutherne gir de norske mediene også bred spalteplass til fake-skeptikerne. Fake-skeptikerne, for eksempel samlet i Foreningen Skepsis, drar nytte av det vakuum av 9/11-dekning som skapes av 8 års unnfallenhet og cover-up fra de norske massemedienes side, samt av det faktum at det popper opp med dypt useriøse konspirasjonsteorisider fra den før nevnte gruppen, fake-trutherne. Fake-skeptikerne peker da nese av disse forvirrede gærningene, mens de selvsagt først og fremst er ute etter å ramme de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne. Ved aktiv, men skjult assosiering av 9/11-skeptikerne med fake-trutherne og deres vidløftige konspirasjonsteorier om alt fra statlig hemmeligholdelse av UFO-besøk til statlige drap per flystriper, klarer fake-skeptikerne altfor ofte å fullbyrde den jobben de norske massemediene begynte på.

Men fake-skeptikerne gir seg ikke der. Med sine mer enn gode kontakter i massemediene – noen av dem jobber sogar som faste journalister i de norske massemediene – med på laget, utformer de bredside etter bredside mot den egentlige og oppriktige 9/11-skepsisen. Fake-skeptikerne har selvsagt også blinket seg ut de få ekte og oppriktige 9/11-skeptiske nettstedene og diskusjonstrådene. Her bruker de et slikt lavmål av argumenter og diskusjonsteknikk der de jager i flokk – som ulver – for å ta alle som stiller ekte og oppriktige spørsmål ved den offisielle 9/11-teorien om muslimske bakmenn, at de fortoner seg som en slags Hitlerjugend i USAs og Israels tjeneste. Det er en hatefull zionistisk retorikk som ikke ligner grisen.

Formålet med alt dette? Hvorfor skulle så mange mennesker som overhode ikke bryr seg om 9/11 eller hva som egentlig skjedde – så mange mennesker som ikke har noe å utsette på den offisielle konspirasjonsteorien om 9/11 som ble servert oss i 8 år via TV og aviser – hvorfor skulle så mange mennesker kaste seg inn i ordskiftet om 9/11 med nebb og klør? 8 år etter 9/11 vet vi mer eller mindre svaret.

Det som skjer når ethvert åpent og folkelig ordskifte om 9/11 får degenerere til hatefull drittslenging – vesentlig fra disse zionistene og fake-skeptikerne, men selvsagt også fra en og annen oppriktig forbannet, provosert og hardt presset 9/11-skeptiker – er selvfølgelig at den store hopen av folk som sitter på gjerdet i 9/11-debatten ikke riktig våger å ta stilling eller kaste seg inn i det svært så betente ordskiftet. Vi ser det bl.a ved at nesten ingen kvinner ønsker å være med i disse diskusjonene, fordi de skyr unna konflikter eller bare rett og slett ikke trives i et så til de grader giftig debattklima.

Stoda etter 8 år er jo som kjent at vi 9/11-skeptikere etterhvert har svært gode, vitenskapelige bevis for at USAs myndigheter har fart med løgn og dekket over sannheten om 9/11-angrepet og bakmennene. Dette kan ikke fake-skeptikerne møte med saklige og vitenskapelig belagte motargumenter, derfor henfaller de til drittkasting av laveste sort. Derfor søker også de ekte og oppriktige 9/11-skeptikernes motstandere å mobilisere mest mulig for fake-truthernes del, altså for disse gærningene som kommer på forsiden av Morgenbladet og henger opp bannere på Youngstorvet 1. mai for «ren luft» og mot «chemtrails».

Det er en skitten debatt og mye står på spill for myndighetene og NATO. Vi få som har navnene våre i den offentlige sfære og som står opp for sannheten og mot alle disse infame, sleske og utspekulerte motkreftene, vi kunne trenge din hjelp. Vi kunne trenge å få lov til å legge frem våre svært gode beviser for urent spill og andre hendelsesforløp den 11. september uten å bli slått med en retorisk, zionistisk slegge hver gang, og uten å bli flankert av alskens gærninger som har tilsatt 9/11 i sin giftige suppe av chemtrails og annen uvitenskapelig humbug.

The gloves are off. Vi vet at mange av de fremste fake-trutherne er godt voksne, velreflekterte og ditto artikulerte mennesker, som vet bedre. Vi må avsløre taktikken deres. Det er på tide å nevne navn. Vi må sette hale på grisen.

I krig og kjærlighet er alt lov.

Kritikken av zionismen blir gjerne best og mest presis når jøder selv skriver den. Både Jews Sans Frontieres og Lasse Wilhelmson er eksempler på dette.

lasse-wilhelmson

I et intervju med nevnte Wilhelmson kan du bl.a lese om de tette båndene mellom Karl Marx og Moses Hess, om Israels kontroll over svenske medier, samt om tysk og jødisk nasjonalsosialisme. Ifølge Wilhelmson var det den jødiske zionisten Moses Hess som oppfant begrepet nasjonalsosialisme, og da med betydningen jødisk sosialisme, i 1862.

Intervjuet snur litt opp-ned på etpar saker du trodde du visste alt om, bl.a Israels rolle i 9/11-angrepet som drepte 3000 amerikanere. Og sjefen din vil sikkert ikke like at du leser det på jobben.

Sionismen och antisemitismen är två sidor av samma mynt. Det är därför som sionister själva anstiftar judiska hatbrott, ja till och med skadar sig själva för att bevisa att antisemitism finns. En sån mentalitet är ju inte riktigt frisk.

Var 9/11-kapringene og London-bombene ekstrem-voldelig og rasistisk muslimhatende hetspropaganda utpønsket av israelske og amerikanske zionister? Wilhelmson synes å mene det. Massemediene er merkverdig tause.