Hopp over navigasjon

Tag Archives: tortur

Ser vi ikke at dette er rasisme? Er det vondt for oss å erkjenne at Norge er en rasistisk stat?

Etter å ha hørt særlig AMK-samtale 7 sitter jeg igjen med følelsen av at det disse menneskene ble utsatt for 3. januar var et overgrep, mer konkret psykologisk tortur. Svinene på AMK – ja, det var en 3-4 støkker, med flere dialekter og både menn og kvinner – lot som de aldri fikk med seg adressen, snakket veldig nedlatende til dem, drøyde lenge med å sende ambulanse ut og fortalte ikke familien om dette, og på grunn av frustrasjonen over at de ikke visste om noen ambulanse var på vei, tok AMK-svinene like godt og tilkalte politiet og lot ambulansen vente i bunnen av bakken i Jens Bjelkes gate.

Hører du svigersønnen som ringer AMK i samtale 7, er det tydelig at han er helt nedbrutt av denne umenneskelige behandlingen. Han er rede til å gå løs på ordensmakten, blir lagt i bakken og brøler JÆVLA PURK. Fuck tha Police!

Reklamer

by Jacob G. Hornberger

Let’s assume that a U.S. president authorizes the CIA to rape the family members of suspected terrorists as a way to get them to talk. He also authorizes his subordinates to place the suspected terrorists on a rack that stretches them apart until they confess and disclose all details of their suspected terrorism.

Before he issues the authorization order, however, the president secures a good-faith legal memo from Justice Department lawyers stating that suspected terrorists, as illegal combatants, are not entitled to any legal protections, including protection from torture and rape.

Under U.S. Attorney General Eric Holder’s new order authorizing a preliminary investigation into torture by CIA personnel, those CIA agents who have raped and tortured suspected terrorists would apparently be immune from prosecution.

Why?

Because Holder obviously feels that if CIA personnel are following the guidelines established by their superiors, it would be unfair to prosecute them for torturing the suspects or raping members of their family.

What about the president or others who authorized the rape and torture? According to Holder’s reasoning, apparently they too would be immune from prosecution if they were relying in good faith on legal opinions issued by Justice Department lawyers establishing the legality of the torture and the rape.

What about the attorneys who wrote the legal opinions? Would they be subject to prosecution? No, because they would simply be attorneys rendering good-faith legal opinions in response to a request from their superiors.

So, isn’t that nice? Everyone who rapes and tortures, everyone who authorizes the rapes and torture, and everyone who opined that the rapes and torture were legal would apparently go scot-free under Holder’s reasoning.

I know that there are those who get upset over comparisons to Nazi Germany but it seems to me that a comparison is in order.

When Hitler and his cohorts issued the order authorizing the Gestapo to round up Jews, incarcerate them in concentration camps, and kill them, the personnel who actually committed such acts could not be prosecuted under Holder’s rationale. The Gestapo agents would claim that they were simply following the orders of their superiors and show that their conduct fell within the guidelines established by their higher-ups.

Could Hitler and other higher-ups have been prosecuted for the Holocaust? No, at least not if they would have been able to produce legal opinions from Nazi lawyers opining that rounding up Jews, incarcerating them, and killing them was legal given the exigencies of war.

What about the Nazi lawyers? Could they have been prosecuted? No, because they would have just been lawyers delivering good-faith legal opinions that they knew would make their superiors happy, not the people who actually did the round-ups, incarcerations, and killings.

What a crock.

When people break the law, they need to be prosecuted whether they are German, American, British, Japanese, or any other nationality and whether their victims are Muslim, Jewish, Catholic, Protestant, atheist, or a

The “I was just following orders” defense should be disallowed. If people are too weak psychologically to say no to unlawful orders, then they shouldn’t be working for the CIA, the Gestapo, or any other government agency with the power to initiate force against others.

Higher-ups who authorize or order unlawful conduct should not be permitted to get off the hook simply because they have succeeded in securing legal opinions from sycophantic lawyers falsely opining that such conduct is lawful.

And sycophantic lawyers who issue false legal opinions to high government officials opining that unlawful conduct is legal should be subject to prosecution as well.

Otherwise, the United States is no different from any other country whose officials are immune from prosecution for torture, murder, rape, and other crimes.

Mens alle snakker om terrorkrigen, Guantanamo, PATRIOT Act, tortur, rendition, Afghanistan, Irak, Gaza, overvåkning, antiterrorlover og islamister, har norske massemedier forlengst bestemt seg når det gjelder 9/11:
 

  • Det var muslimene.
  • Vi trenger ingen beviser for det.
  • Vi må aldri tolerere alternative ytringer.
  • Vi må hjelpe stakkars USA mot muslimene.

 
Så mens verdens største supermakt sammen med verdens mektigste militærallianse på åttende året kjemper en blodig krig mot en gruppe militante gjetere i Afghanistan, har de norske mediene i virkeligheten erklært all reell 9/11-debatt som tabu.

Men hvordan kom vi egentlig dit? Jo, det ble få timer etter angrepet 11. september satt ut rykter i alle vestlige aviser om at jødene var advart og ikke møtte på jobb i Tvillingtårnene. Mossad-agenter kjørte rundt i New York og feiret og filmet tårnene og passet på å trekke til seg mest mulig oppmerksomhet, slik at de ble arrestert samme dag som angrepet. Det ble også lagt ut andre spor som pekte i retning av Israel, og som alle vet er dette et land det er vanskelig å kritisere offentlig i USA, for å si det forsiktig.

Så selv om Israel1 skulle være helt uten skyld i historiens mest spektakulære terrorangrep, er det lagt ut og publisert en lang rekke med indisier knyttet til Israel, Mossad, zionister, neocons2 og jøder, noe som gjør det særdeles lite lystbetont3 for vestlige journalister og redaktører å gå løs på denne materien med adekvate graveredskaper.

Og apropos graving: Fikk du med deg at Norge den 11. september 2008 arrangerte sin første globale konferanse for gravejournalistikk, og at de to fremste norske gravejournalistene – Kristin Aalen og Kim Bredesen – innenfor 9/11-syndromet under denne konferansen på syvårsdagen ble skjelt ut etter noter av NRKs nyhetssjef? Det ble de uansett. Hvorfor? Fordi de hadde gravd i4 9/11-materien.

Absurditeter og tabu er med andre ord the name of the game. Og det stopper selvfølgelig ikke der. Det startet med at ingen jagerfly forsvarte New York, selv om en rekke kaprede fly var på vingene. Det fortsatte med at det meste av stålet fra Tvillingtårnene og Bygning 7 ble fjernet fra åstedet for omsmelting i Asia, samtidig som åstedsgranskere ble nektet adgang til nettopp åstedet.

Og det skulle bare bli mer og mer hårreisende absurd. Det hvite hus satte ned foten for granskning, deretter beordret de begrenset granskning, for så etter årelangt press fra de dreptes etterlatte5 å utpeke den notoriske luringen og krigsforbryteren Henry Kissinger som leder for granskningskommisjonen, og så videre, og så videre.

De rapportene som kom ut etter nærmest uendelig trenering og en skammelig underbudsjettering sammenlignet med alle andre granskninger,6 var helt ute av stand til å forklare de lynraske kollapsene til verdenshistoriens tre eneste stålskjellettbygninger som har kollapset etter brann: Tvillingtårnene og Bygning 7.

Utregninger foretatt av skeptikere viser at takene til Tvillingtårnene7 og Bygning 7 falt uten oppbremsing i flere sekunder – altså gjennom et stort antall etasjer – noe som rett og slett ikke er mulig fordi hver etasje ville bremset fallet betraktelig. Vel å merke med mindre noe annet enn toppetasjene fikk disse underliggende etasjene til selv å begynne å falle, før toppetasjene rakk å falle ned på dem.

Verden måtte altså vente hele 7 år på rapporten om hvordan Bygning 7 kunne forsvinne på under 7 sekunder uten å være truffet av noen av passasjerflyene. Og da den behørig trenerte rapporten8 omsider kom, var den skjemmet av en beleilig skrivefeil. Her gikk man så visst ikke av veien for å vinne tid. Bygningen kollapset i jevn hastighet, sto det. Og det måtte et medlem av sannhetsbevegelsen9 til for at hvitvask-ekspertene skulle korrigere dette til kollaps i jevn akselerasjon, altså fritt fall, i flere sekunder. Men toppetasjene kan naturligvis ikke falle fritt gjennom stål og betong.

Her er det bare å begynne å nøste og grave, med andre ord, for brave norske journalister og redaktører med et minimum av respekt for seg selv og sitt fag. For hver dag som går uten graving i denne skjellsettende skandalen av verdenshistorisk format, mister de gamle mediene troverdighet og anseelse i forhold til bloggerne og de nye sosiale folkemediene.

Kom igjen! Det er på høy tid å dykke ned i det siste tabuet.

Jeg har vært så heldig å få en 72-timers gratisforelesning om smerte med praktiske øvelser. Smerten er bloggrelatert og selvpåført.

Uten painkillers er du våken med smerte og når du er overtrøtt nesten sovende med smerte. Under søvnforsøkene er det til dømes ingen ting du kan gjøre, ingen liggestillinger som fjerner smerten. Det blir en vane.

Jeg tar meg i å dra paralleller til palestinernes situasjon. Slik sett byr den vedvarende smerten på litt økt innsikt. I over 60 år har de palestinske araberne levd i skyggen av et terrorregime. Det konstante er jødenes terror. Det spiller ingen rolle hva palestinerne gjør, eller ikke gjør. De kan være snille, slemme, offensive, tilbakeholdne, samarbeidsvillige eller militante: Israel vil uansett gjøre livene deres til et fysisk og psykisk smertehelvete.

Min smerte kan imidlertid isoleres og intellektualiseres bort, palestinernes smerte er uten utsikt til noen ende på elendigheten. Min smerte har anstrøk av renselse og katarsis, og den kan når som helst avsluttes med painkillers. Palestinerne må hele tiden bekymre seg for sine sønners, døtres, søskens, foreldres, venners og kjæresters sikkerhet, samt sørge over sine drepte, torturerte, traumatiserte og skadde.

Den vedvarende fysiske og mentale smerten deres er uten håp eller tro på at noenting noensinne vil bli noe bedre. Uansett hva de gjør.

Jeg tror veldig få nordmenn kan sette seg inn i hva dette gjør med et menneske. Noen ting må man bare lære av kroppen.

Occupation 101