Hopp over navigasjon

Tag Archives: terrorisme

Streetfightin’ Years.

Reklamer

Sadly, 31 days after an uncut version could have been uploaded, we still don’t have any video to show from professor David Ray Griffin’s May 14 lecture at the Literature House in Oslo. Anyway – while we’re waiting for Godot – here’s the Q&A – Questions & Answers – part of Dr Griffin’s lecture.

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.

Som David mot Goliat
palestinske steiner mot Barak og Sharon

URO

Pressas samfunnsrolle er å avdekke og ikkje bidra til å skjule.
Kjetil Haanes 2007-12-05
styreleiar i Norsk Presseforbund
nestleiar i Norsk Journalistlag (NJ)

Det er ikke mye han har å slå i bordet med, David Ray Griffin, når han kommer til Oslo og Litteraturhuset torsdag. Alt professoren bærer på er sannheten. De andre – media og politikerne – har makten, bukta og begge endene. Om de anser ham som for truende, kan de bare holde seg vekke, boikotte ham eller fabrikere enda flere giftige løgner om David, 9/11 Truth-bevegelsen og det vi står for.

Nasjonal Samling

Den vanligste strategien i forhold til David Ray Griffin er å ignorere ham helt og holdent. Det gjorde de under pressekonferansen i Kristiansand for to år siden, selv om NRK radio visstnok har opptak av Griffins foredrag.

Ser vi bort fra at makten ikke ønsker å ta innover seg det som bevegelsen for sannhet etter 11. september har på hjertet, er det rimelig klart at kronargumentene våre er sterke som stål:

  • Bush-administrasjonen var en forbrytersk bande av løgnere.
  • Deler av WTC7-kollapsen foregikk i fritt fall, noe som utelukker andre forklaringer enn spengning.
  • Forskere har publisert funnene av nanosprengstoff i ruinstøvet etter Tvillingtårnene i et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift.

 
David Ray Griffin har samlet de aller klareste bevisene for at Bush-administrasjonen løy om 9/11 i en rekke bøker, bl.a The New Pearl Harbor, The 9/11 Commission Report : Omissions and Distortions og Debunking 9/11 Debunking. Bøkene er så godt som fullstendig ignorert i norske massemedier, til tross for at de er grundige, lettleste og ytterst velskrevne. Det de beviser er at Bush-administrasjonen var uærlig i sine umiddelbare forklaringer av det som skjedde 11. september og hvem som sto bak, samt i de senere rapportene og «uavhengige» granskningene.

New Pearl Harbor

Norske massemedier har hele tiden – faktisk – opptrådd 100% Bush-lojalt og Bush-dogmatisk i forhold til de offisielle forklaringene og teoriene om 9/11. Det spiller heller ingen rolle om avisen vi snakker om heter Fremskritt eller Klassekampen. Når det gjelder 9/11 har vi en unison Nasjonal Samling. Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen sier det enklest og klarest, senest søndag 10. mai 2009:

«Ja, de hos oss som følger dette, har ikke noe tro på disse teoriene. Oversender innlegget til debattredaksjonen.»

Vi vet også så altfor godt hva debattredaksjonen gjør med slike innspill: Den opplyser høflig om at Klassekampen daglig mottar en rekke kronikker og leserinnlegg, noe som for 9/11-skeptiske skribenter med nødvendighet innebærer at ordene ikke kan komme på trykk. Den eneste logiske konsekvensen av dette må være at vi – for å komme på trykk i Klassekampen – må oppfordre alle andre i Norge til å slutte å sende inn tekster til debattredaksjonen. Noe som selvsagt blir helt absurd.

Det er denne Bush-lojale eller zionistiske kjempen David er oppimot. Det er lite annet vi kan gjøre enn å fortsette å slenge steiner mot Goliat. Han faller i alle fall i myten.

Med zionister ved spakene i USA-administrasjonen var det ikke noe problem å utvide «det muslimske» falskflaggangrepet 11. september til hele NATO-området, gjennom å overtale resten av NATO-landene til å akseptere angrepet som et artikkel 5-angrep, et angrep på hele NATO-alliansen. Artikkel 5 var skreddersydd og designet for respons på et angrep fra Sovjetunionen, men når den var gått i oppløsning, fant man ut at man kunne bruke artikkelen for å suge hele NATO inn i en meningsløs krig mot en fiende USA-ledelsen insisterte på at sto bak 9/11.

WTC ble sprengt

Slik ble det også en selvfølge at norske medier – nå i krig – ikke kunne få skrive fritt om 9/11 og hvem som kunne stå bak, akkurat som de ikke kan skrive fritt om det som skjer i Afghanistan og Irak. NRK erklærte for eksempel en 3-4 ganger over en 3-4 år at Osama bin Laden – den påståtte bakmannen for 9/11 – «for første gang» hadde tilstått å stå bak angrepet den 11. september. Hvis seerne ikke trodde på den første løgnaktige «tilståelsen», ville de kanskje tro på den andre. Eller den tredje. Eller den fjerde. At USAs FBI ikke engang mistenker Osama bin Laden for 9/11 betyr ikke noe for NRK, og det er heller aldri nevnt i noen av NRKs mange propagandakanaler.

Det eneste som slipper til i norske medier av 9/11-skepsis er det de avtaler med fake-trutherne – altså de såkalte 9/11-trutherne som også tror på flystriper (chemtrails) myndighetene bruker for å sykeliggjøre og redusere befolkningen, utenomjordiske besøkende og deres kornåkergraffiti (crop circles) og alskens surrete og uvitenskapelig humbug. Folk flest tror da disse fake-trutherne er de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne, hvorpå de selvsagt avfeier samtlige skeptikere som sinnsforvirrede idioter og skoletapende gærninger.

I tillegg til fake-trutherne gir de norske mediene også bred spalteplass til fake-skeptikerne. Fake-skeptikerne, for eksempel samlet i Foreningen Skepsis, drar nytte av det vakuum av 9/11-dekning som skapes av 8 års unnfallenhet og cover-up fra de norske massemedienes side, samt av det faktum at det popper opp med dypt useriøse konspirasjonsteorisider fra den før nevnte gruppen, fake-trutherne. Fake-skeptikerne peker da nese av disse forvirrede gærningene, mens de selvsagt først og fremst er ute etter å ramme de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne. Ved aktiv, men skjult assosiering av 9/11-skeptikerne med fake-trutherne og deres vidløftige konspirasjonsteorier om alt fra statlig hemmeligholdelse av UFO-besøk til statlige drap per flystriper, klarer fake-skeptikerne altfor ofte å fullbyrde den jobben de norske massemediene begynte på.

Men fake-skeptikerne gir seg ikke der. Med sine mer enn gode kontakter i massemediene – noen av dem jobber sogar som faste journalister i de norske massemediene – med på laget, utformer de bredside etter bredside mot den egentlige og oppriktige 9/11-skepsisen. Fake-skeptikerne har selvsagt også blinket seg ut de få ekte og oppriktige 9/11-skeptiske nettstedene og diskusjonstrådene. Her bruker de et slikt lavmål av argumenter og diskusjonsteknikk der de jager i flokk – som ulver – for å ta alle som stiller ekte og oppriktige spørsmål ved den offisielle 9/11-teorien om muslimske bakmenn, at de fortoner seg som en slags Hitlerjugend i USAs og Israels tjeneste. Det er en hatefull zionistisk retorikk som ikke ligner grisen.

Formålet med alt dette? Hvorfor skulle så mange mennesker som overhode ikke bryr seg om 9/11 eller hva som egentlig skjedde – så mange mennesker som ikke har noe å utsette på den offisielle konspirasjonsteorien om 9/11 som ble servert oss i 8 år via TV og aviser – hvorfor skulle så mange mennesker kaste seg inn i ordskiftet om 9/11 med nebb og klør? 8 år etter 9/11 vet vi mer eller mindre svaret.

Det som skjer når ethvert åpent og folkelig ordskifte om 9/11 får degenerere til hatefull drittslenging – vesentlig fra disse zionistene og fake-skeptikerne, men selvsagt også fra en og annen oppriktig forbannet, provosert og hardt presset 9/11-skeptiker – er selvfølgelig at den store hopen av folk som sitter på gjerdet i 9/11-debatten ikke riktig våger å ta stilling eller kaste seg inn i det svært så betente ordskiftet. Vi ser det bl.a ved at nesten ingen kvinner ønsker å være med i disse diskusjonene, fordi de skyr unna konflikter eller bare rett og slett ikke trives i et så til de grader giftig debattklima.

Stoda etter 8 år er jo som kjent at vi 9/11-skeptikere etterhvert har svært gode, vitenskapelige bevis for at USAs myndigheter har fart med løgn og dekket over sannheten om 9/11-angrepet og bakmennene. Dette kan ikke fake-skeptikerne møte med saklige og vitenskapelig belagte motargumenter, derfor henfaller de til drittkasting av laveste sort. Derfor søker også de ekte og oppriktige 9/11-skeptikernes motstandere å mobilisere mest mulig for fake-truthernes del, altså for disse gærningene som kommer på forsiden av Morgenbladet og henger opp bannere på Youngstorvet 1. mai for «ren luft» og mot «chemtrails».

Det er en skitten debatt og mye står på spill for myndighetene og NATO. Vi få som har navnene våre i den offentlige sfære og som står opp for sannheten og mot alle disse infame, sleske og utspekulerte motkreftene, vi kunne trenge din hjelp. Vi kunne trenge å få lov til å legge frem våre svært gode beviser for urent spill og andre hendelsesforløp den 11. september uten å bli slått med en retorisk, zionistisk slegge hver gang, og uten å bli flankert av alskens gærninger som har tilsatt 9/11 i sin giftige suppe av chemtrails og annen uvitenskapelig humbug.

The gloves are off. Vi vet at mange av de fremste fake-trutherne er godt voksne, velreflekterte og ditto artikulerte mennesker, som vet bedre. Vi må avsløre taktikken deres. Det er på tide å nevne navn. Vi må sette hale på grisen.

I krig og kjærlighet er alt lov.

Kritikken av zionismen blir gjerne best og mest presis når jøder selv skriver den. Både Jews Sans Frontieres og Lasse Wilhelmson er eksempler på dette.

lasse-wilhelmson

I et intervju med nevnte Wilhelmson kan du bl.a lese om de tette båndene mellom Karl Marx og Moses Hess, om Israels kontroll over svenske medier, samt om tysk og jødisk nasjonalsosialisme. Ifølge Wilhelmson var det den jødiske zionisten Moses Hess som oppfant begrepet nasjonalsosialisme, og da med betydningen jødisk sosialisme, i 1862.

Intervjuet snur litt opp-ned på etpar saker du trodde du visste alt om, bl.a Israels rolle i 9/11-angrepet som drepte 3000 amerikanere. Og sjefen din vil sikkert ikke like at du leser det på jobben.

Sionismen och antisemitismen är två sidor av samma mynt. Det är därför som sionister själva anstiftar judiska hatbrott, ja till och med skadar sig själva för att bevisa att antisemitism finns. En sån mentalitet är ju inte riktigt frisk.

Var 9/11-kapringene og London-bombene ekstrem-voldelig og rasistisk muslimhatende hetspropaganda utpønsket av israelske og amerikanske zionister? Wilhelmson synes å mene det. Massemediene er merkverdig tause.

qureshiDen kjente skribenten og riks- synseren Iffit Qureshi skriver ikveld på bloggen Hijab-Brigaden at avsløringene i danske aviser og dansk TV2 denne uken om nano-sprengstoff i støvet fra World Trade Center er gammelt nytt.

 
Qureshi, som skriver for riksaviser som Dagbladet, Aftenposten, VG, Morgenbladet og Klassekampen, og i tillegg opptrer hyppig på NRK og TV2, letter på sløret og sier amerikanske myndigheter hadde en hånd med da Bygning 7 og Tvillingtårnene raste sammen, slik at mange flere ble drept enn de to-tre hundre som ble drept da flyene krasjet inn i bygningene.

De danske avisene Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad har sammen med Videnskab.dk og Fagbladet Ingeniøren skrevet om den vitenskapelige tidsskriftartikkelen Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe (pdf) – og det har vært intervjuer med den danske kjemikeren Niels Harrit i TV2-nyhetene mandag 6. april og på frokost-TV i samme kanal onsdag 8. april.

Les mer om Iffit hos Vampus.

I stedet for å dekke den danske avsløringen av nano-sprengstoff i støvet fra Tvillingtårnene – såkalt nanotermitt – som deres søsterside Videnskab.dk, sammen med Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet og Ingeniøren, har dekket denne uken, velger Forskning.no å konsentrere seg om en påskesolsak om nanosolkrem.

sol

Ørsmå nyheter om bittesmå partikler der altså, for en forsvinnende lite kritisk norsk offentlighet. Men la oss uansett se litt på hva de skriver, for å lære litt om hvor smått dette er, det som fikk skyskraperne på World Trade Center til å falle på ca 13 og ca 7 sekunder.

Bare en liten konsentrasjon av disse nanopartiklene kan i verste fall gjøre stor skade på naturens mikroorganismer, antyder en ny studie.

– Hva skjer når disse partiklene havner i en innsjø? Vil de kunne trenge inn i en organisme og binde seg til den? Kanskje de vil drepe den, sa Cyndee Gruden ved University of Toledo i USA på et møte i American Chemical Society nylig.

Slike partikler er nesten uforståelig små – faktisk kan cirka 5000 av disse presses inn i bredden av et hårstrå.

– Vi så en overraskende kraftig reduksjon i overlevelsen blant bakteriene, selv om de bare var utsatt for svært små mengder av disse nanopartiklene i mindre enn en time. Det er overraskende hvor fort dette gikk, fortalte hun.

En tidligere undersøkelse antydet at en liten jordsmonnbakterie ved navn Pseudomonas putida ble svært skral av sølv-, kopperoksid- og sinkoksidpartikler på nanostørrelse.

Mengden som skulle til for at bakterien mistet livsmotet, skal i følge forskere ved Utah State University i USA, også ha vært forsvinnende liten.

– Hvis resultatene fra disse undersøkelsene er riktige, gjør disse nanopartiklene overraskende raskt skade på enkelte bakterier, sier Øyvind Holte, forsker og farmasøyt i Legemiddelverket.

Vi som i tillegg har lest Forskning.nos danske søstertjeneste og Danmarks forskningsportal Videnskab.dk, har altså fått med oss at nanopartikler også kan virke overraskende raskt og overraskende destruktivt på gigantiske skyskraperkonstruksjoner som Tvillingtårnene og WTC Bygning 7.

Men det er det kanskje ikke partipolitisk stemning for å skrive så mye om i Norge akkurat nå?

Her kan du i alle fall se kjemikeren Niels Harrit fra Københavns Universitet på TV2s Go’Morgen Danmark onsdag 8. april kl 08.45.

Foreningen Skepsis er en liten organisasjon med høy stjerne i massemediene som i det store og hele gjør en hederlig og utmerket jobb med å avsløre humbug, kvakksalveri og udokumenterte fenomen og tildragelser.

Men på ett punkt – eller én dag – har de stått opp med feil fot først. En dag i september 2001 bestemte foreningen seg for at terrorangrepene i New York utspant seg akkurat slik som Bush-administrasjonen sa de utspant seg. Alle forklaringer og «bevis» de fikk se fra Bush-administrasjonen ble akseptert og svelget med søkke og snøre.

Dette er grunnen til at mange i sannhetsbevegelsen etter 11. september kaller dem «skeptikere», med gåseøyne.

I helgen, da Jyllands-Posten, Politiken og Videnskab.dk hadde oppslag om den fagfellevurderte vitenskapelige artikkelen som har avdekket nano-sprengstoffet nanotermitt i støvet etter World Trade Center, kunne vi følge en fornøyelig forestilling inne på «skeptikernes» mailingliste.

nanotermitt

Men aller først den danske avisen Politikens forklaring på hva nanotermitt er for noe:

Nanotermit

Termit er blandinger af stoffer, typisk aluminium og metaloxider. Når det bliver antændt udvikler det ekstremt meget varme.

Nanotermit består i princippet af de samme stoffer, og det kan i gel-form males eller stryges på en stuktur som for eksempel stålbjælker.

Nanotermit har endnu ikke nogen praktisk anvendelse, men bliver fremstillet og studeret, så man kan forstå dets reaktioner bedre.

I en ny undersøgelse har blandt andet den danske kemiker Niels Harrit fundet spor af nanotermit i fire støvprøver indsamlet fra gader og lejligheder på Manhattan fra ti minutter efter det andet tårn faldt og frem til en uge senere.

Forfatterne til den nye undersøgelse pointerer, at de ikke kan bestemme, hvilken slags nanotermit der er tale om, før der er lavet flere prøver.

Kilde: Videnskab.dk og Det Kongelige Bibliotek

Sat Apr 4 20:06:54 CEST 2009
Rolf Marvin Bøe Lindgren
Eksplosiver i Twin Towers

http://www.videnskab.dk/composite-1945.htm

det blir vel jublng i enkelte leire nå … :)

Sun Apr 5 00:43:07 CEST 2009
Per Ove Johansen
Eksplosiver i Twin Towers

Beklager dobbelposting. Men jeg tok en tur over til JREF og ikke
overraskende er dette søppelvitenskap. Videnskab.dk (håper ikke dette er en
seriøs side a la forskning.no)
snakker om peer-review artikkel og det ser ut
til at den eneste peer-reveiw som har blitt foretatt var av forfatternes
evne til å betale for spalteplassen.
http://forums.randi.org/showthread.php?t=139293
Jeg forutser at nyhetsspeilet er på saken snart.
POJ [min uthevelse]

Sun Apr 5 11:37:12 CEST 2009
Jo C. Bruusgaard
Eksplosiver i Twin Towers

Det ser ut som det er søster-siden i Danmak. De har i alle fall
utstrakt samarbeide.

http://tinyurl.com/cscboq

Merk deg «skeptikernes» reaksjon her: Videnskab.dk, ja, hva slags useriøs humbug-side er nå det, da? Håper ikke det er en seriøs side som Forskning.no? Åjo, det var det visst, ja… Det er norske Forskning.no’s hovedsamarbeidspartner i Danmark.

Nå kan man selvsagt kalle dette for skeptisk adferd, med sjekking av kilder og alt det der. Problemet er bare at Foreningen Skepsis konkluderte i 9/11-saken i september 2001, før noen som helst undersøkelse var gjort fra deres side. De valgte ganske enkelt å ta makthavernes parti, og stole på deres sprikende og meget suspekte forklaringer og bortforklaringer.

Spørsmålet nå er hva som videre vil skje på Forskning.no og i de norske massemediene, om noe. Forskning.no pleier altså å oversette saker fra Videnskab.dk, og de norske tabloidene pleier å skrive om saker fra de danske tabloidene.

Foreløpig er det imidlertid 0 treff på både Niels Harrit og nanotermitt Forskning.no og Sesam.no.

Sist Forskning.no skrev om 9/11, lød det forresten slik:

I amerikansk evangelikalsk kristendom knyttes særlig homoseksualitet til endetidsvisjonene. Homoseksualitet blir sett både som et symptom på og som en årsak til det ondes økende påvirkning på verden. For eksempel fikk homofile og feminister skylda for 9/11 av sentrale kristne predikanter som Pat Robertson og Jerry Falwell.

Der står altså saken på «det seriøse» forskningsnettstedet Forskning.no.

OPPDATERING: En lokal kopi av forskningsrapporten kan nå lastes ned fra 911truth.no/harrit-2009.pdf

[ DVD-John: Life in Jail for Mailed DVD? ]

Norge hadde sin DVD-Jon, men historien om DVD-John er enda mer fantastisk. Og skremmende.

Den såkalte DVD-Jon – Jon Lech Johansen – bor i Lardal i Vestfold. Da han høsten 1999 ønsket å se DVDer han selv hadde kjøpt på den computeren han ville se dem på – her en Linux-boks – skrev han i samarbeid med likesinnede programmet DeCSS – som ripper DVDer. Huset hans ble stormet av FBI – fra Amerika – etter at underholdningsgigantene der borte fikk panikk og sendte sine soldater. DVD-Jon ble imidlertid frikjent på alle punkter, han, i 2003.

Enter DVD-John. DVD-John – aka Anthony John Hill – aka Muad’Dib – er en 60 år gammel mann født i Sheffield, som i 2007 produserte en dokumentarfilm ved navn «7/7 Ripple Effect». Filmen omhandler terrorangrepet på kollektivnettet i London 7. juli 2005. Natt til tirsdag 10. februar 2009 ble 60-åringen pågrepet og arrestert av Gardai-styrker i sitt hjem i småbyen Kells i Irland.

7_7_post

Onsdag 11. februar kan vi lese i Irish Times at mannen ble fremstilt for irsk Høyesterett etter arrestasjonen, og der anklaget for å ha sendt en DVD – sin egen DVD – i et brev til en adresse i nabolandet Storbritannia.

Nabolandet ville ved hjelp av en europeisk arrestordre (EAW) ha DVD-John utlevert. En EAW er ifølge svensk Wikipedia:

en arresteringsorder som förpliktar stat som är medlem i Europeiska unionen att till annan sådan stat utlämna person som är misstänkt för brott vilket den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för brottet och för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Forbrytelsen han er mistenkt for har strafferammen fengsel på livstid. DVD-John skal altså etter den irske rettens mening utleveres til nabolandet Storbritannia, der han risikerer en livstidsdom, fordi han har sendt sin egen dokumentar på en egenprodusert DVD i en konvolutt med irske frimerker.

Rent juridisk dreier arrestordren seg om at DVD-John etter britisk retts mening skal ha forsøkt å forstyrre rettens gang gjennom å sende DVDen til en dommer og juryformann under en rettssak relatert til terrorangrepet i 2005 – 7/7.

Påstanden er videre at han i mai og juni 2008 skal ha sendt flere eksemplarer av denne DVDen i konvolutter med irske frimerker, samt mellom september 2007 og desember 2007, henholdsvis til dommer/juryformann og til fem slektninger av de drepte fra London-terroren.

DVD-John skal under pågripelsen 10. februar ha innrømmet å ha sendt DVDen. Datautstyret hans ble beslaglagt, og han sitter nå fengslet frem til 17. april, i påvente av utlevering til England.

Stridens eple: Her er dokumentaren DVD-John sendte pr brev til nabolandet:

Etter fengslingsmøtet 2. april har DVD-John 15 dager på seg til å levere en anke til Høyesterett. Her bør han typisk vise til punkt 37 i EAW-loven, som i relativt klare ordelag fastslår at DVD-John ikke kan utleveres dersom arrestordren er utstedt med bakgrunn i den begjærtes politiske eller religiøse meninger.

Irsk rett har pålagt DVD-John å levere inn passet sitt og forbudt ham å diskutere 7/7 med mennesker i England og Wales. Du kan laste ned dokumentaren hans her (.avi), her (BT) eller her (BT).

Andre dokumentarfilmer om 7/7 er «Ludicrous Diversion» og «Mind the Gap».

Mens alle snakker om terrorkrigen, Guantanamo, PATRIOT Act, tortur, rendition, Afghanistan, Irak, Gaza, overvåkning, antiterrorlover og islamister, har norske massemedier forlengst bestemt seg når det gjelder 9/11:
 

  • Det var muslimene.
  • Vi trenger ingen beviser for det.
  • Vi må aldri tolerere alternative ytringer.
  • Vi må hjelpe stakkars USA mot muslimene.

 
Så mens verdens største supermakt sammen med verdens mektigste militærallianse på åttende året kjemper en blodig krig mot en gruppe militante gjetere i Afghanistan, har de norske mediene i virkeligheten erklært all reell 9/11-debatt som tabu.

Men hvordan kom vi egentlig dit? Jo, det ble få timer etter angrepet 11. september satt ut rykter i alle vestlige aviser om at jødene var advart og ikke møtte på jobb i Tvillingtårnene. Mossad-agenter kjørte rundt i New York og feiret og filmet tårnene og passet på å trekke til seg mest mulig oppmerksomhet, slik at de ble arrestert samme dag som angrepet. Det ble også lagt ut andre spor som pekte i retning av Israel, og som alle vet er dette et land det er vanskelig å kritisere offentlig i USA, for å si det forsiktig.

Så selv om Israel1 skulle være helt uten skyld i historiens mest spektakulære terrorangrep, er det lagt ut og publisert en lang rekke med indisier knyttet til Israel, Mossad, zionister, neocons2 og jøder, noe som gjør det særdeles lite lystbetont3 for vestlige journalister og redaktører å gå løs på denne materien med adekvate graveredskaper.

Og apropos graving: Fikk du med deg at Norge den 11. september 2008 arrangerte sin første globale konferanse for gravejournalistikk, og at de to fremste norske gravejournalistene – Kristin Aalen og Kim Bredesen – innenfor 9/11-syndromet under denne konferansen på syvårsdagen ble skjelt ut etter noter av NRKs nyhetssjef? Det ble de uansett. Hvorfor? Fordi de hadde gravd i4 9/11-materien.

Absurditeter og tabu er med andre ord the name of the game. Og det stopper selvfølgelig ikke der. Det startet med at ingen jagerfly forsvarte New York, selv om en rekke kaprede fly var på vingene. Det fortsatte med at det meste av stålet fra Tvillingtårnene og Bygning 7 ble fjernet fra åstedet for omsmelting i Asia, samtidig som åstedsgranskere ble nektet adgang til nettopp åstedet.

Og det skulle bare bli mer og mer hårreisende absurd. Det hvite hus satte ned foten for granskning, deretter beordret de begrenset granskning, for så etter årelangt press fra de dreptes etterlatte5 å utpeke den notoriske luringen og krigsforbryteren Henry Kissinger som leder for granskningskommisjonen, og så videre, og så videre.

De rapportene som kom ut etter nærmest uendelig trenering og en skammelig underbudsjettering sammenlignet med alle andre granskninger,6 var helt ute av stand til å forklare de lynraske kollapsene til verdenshistoriens tre eneste stålskjellettbygninger som har kollapset etter brann: Tvillingtårnene og Bygning 7.

Utregninger foretatt av skeptikere viser at takene til Tvillingtårnene7 og Bygning 7 falt uten oppbremsing i flere sekunder – altså gjennom et stort antall etasjer – noe som rett og slett ikke er mulig fordi hver etasje ville bremset fallet betraktelig. Vel å merke med mindre noe annet enn toppetasjene fikk disse underliggende etasjene til selv å begynne å falle, før toppetasjene rakk å falle ned på dem.

Verden måtte altså vente hele 7 år på rapporten om hvordan Bygning 7 kunne forsvinne på under 7 sekunder uten å være truffet av noen av passasjerflyene. Og da den behørig trenerte rapporten8 omsider kom, var den skjemmet av en beleilig skrivefeil. Her gikk man så visst ikke av veien for å vinne tid. Bygningen kollapset i jevn hastighet, sto det. Og det måtte et medlem av sannhetsbevegelsen9 til for at hvitvask-ekspertene skulle korrigere dette til kollaps i jevn akselerasjon, altså fritt fall, i flere sekunder. Men toppetasjene kan naturligvis ikke falle fritt gjennom stål og betong.

Her er det bare å begynne å nøste og grave, med andre ord, for brave norske journalister og redaktører med et minimum av respekt for seg selv og sitt fag. For hver dag som går uten graving i denne skjellsettende skandalen av verdenshistorisk format, mister de gamle mediene troverdighet og anseelse i forhold til bloggerne og de nye sosiale folkemediene.

Kom igjen! Det er på høy tid å dykke ned i det siste tabuet.