Hopp over navigasjon

Tag Archives: skepsis

Jeg har nylig opplevd å bli sensurert på en veldig «festlig» måte. Det vil si, alle tekstene jeg noensinne har skrevet på et visst nettsted er sensurert, og alt jeg skriver nå blir sensurert, og absolutt alle ler av dette – venner som motstandere – fordi denne sensuren som nevnt er utført på en så skrekkelig festlig og underholdende måte.

Sensur

Ja, nettopp «underholdende» er vel det ordet som går igjen der inne. Fra som sagt både kjente, kjære, venner og uvenner.

Når jeg skriver mine ting der, omtaler de meg i tredjeperson som om jeg ikke var tilstede, sier «fyren trodde han skulle slippe unna ved å» gjøre sånn og sånn, i mine egne tråder. Det snakkes om «bekjempelse» av sånne som meg, sånne som utfordrer etablerte sannheter.

Best av alt gis det ingen sammenhengende fornuftig redegjørelse for hvorfor alt jeg har skrevet og skriver der inne nå på død og liv må sensureres på denne hyperfestlige måten.

Dog hintes det mellom en masse «bla-bla» og «mumle-mumle» at det har noe med «9/11» og altså mine politiske skriverier der inne om terrorisme og undersøkelse av hva som skjedde da tårnene ble sprengt i New York og T-banen i London.

Med andre ord er det – mellom alle latterkulene så å si alle andre får der inne – virkelig snakk om en skitten politisk sensur, mobbing og forfølgelse med utgangspunkt i mine politiske skriverier, som tydeligvis er over kanten idet de «utfordrer de etablerte sannhetene».

Det er kanskje bare et museskritt i retning av fascisme, men denne «LOLfascismen» de har lagt seg på fra ledelsens side, kan vise seg å være enda mer smidig enn andre og mer hardhendte former for fascisme og totalitarisme, jamfør den nevnte effekten der alle bare ler av det, nekter for at det er sensur, og generelt føler de har ledelsen i ryggen når de nå kommer med de enda mer løsslupne, hatske, hånende og injurierende utfallene sine, mot min person.

Omkvedet synes å være: «If I can’t laught to the fascist takeover, it’s not my fascist takeover.»

Verst av alt: Folk som allerede har vært tilbakeholdne med å skrive eller endog bare lese i noen av disse politiske diskusjonene fordi de har vært så skarpe på grunn av den hyperhatske tonen en rekke profiler der inne fører mot alt som lukter av skepsis mot falskflaggterror, noe som nettopp er meningen med den hyperhatske tonen, disse tilbakeholdne menneskene skremmes nå i enda sterkere grad fra å i det hele tatt nærme seg disse temaene, når de ser hvilken skjebne som vederfares meg som en av de mest artikulerte 9/11- og 7/7-skeptikerne.

Ringvirkningene av denne LOLfascismen blir altså ikke helt ulik ringvirkningene av at TV4 sist søndag først søkte å farge hele 9/11-skeptikerbevegelsen i et usselt og grelt jødehat-lys, for dernest å konfrontere Sveriges (og Nordens) eneste parlamentariker – Egon Frid – som til nå har våget å skrive under på et opprop for en uavhengig granskning av 9/11-angrepet, ansikt til ansikt med et TV-crew med en Gestapo-aktig intervjuer/kryssforhører som avkrevde ham svar på hans 9/11-skepsis og i løpet av minutter nærmest med gråten i øynene ble tvunget til å akseptere den offisielle 9/11-teorien, om en konspirasjon mellom Osama bin Laden og 19 arabere.

Et særdeles stygt kapittel i nordisk TV-historie, og den reneste zionistiske inkvisisjonen. Målet med operasjonen var selvsagt å vaksinere absolutt alle andre politikere i Sverige (og Norden) mot å engang kikke på sannhetsbevegelsens meget gode og grundige argumenter for gjenopptagelse.

Jeg legger ved videoen av Egon Frids kryssforhør her. Dette er svært grelle saker.

jokerfascism

Obama som The Joker.

Sadly, 31 days after an uncut version could have been uploaded, we still don’t have any video to show from professor David Ray Griffin’s May 14 lecture at the Literature House in Oslo. Anyway – while we’re waiting for Godot – here’s the Q&A – Questions & Answers – part of Dr Griffin’s lecture.

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.

Professor David Ray Griffin gjestet ABF i Stockholm mandag 11. mai underveis til Trondheim og Oslo, men DNs Torbjörn Elensky hadde ikke tid eller lyst til å få med seg dette. I stedet skrev han et flammende hatefullt motinnlegg mot selve konseptet med å finne ut hva som skjer og hvem som står bak ved terroraksjoner og å straffe dem som straffes bør.

elensky

Hans skråsikre resonnement består av suggestivt akkumulerte antydninger basert på faktafeil og logiske kollbøtter, for å låne en av Elenskys egne formuleringer og beskrivelser av den bevegelse han avfeier uten å verdige et besøk eller en forelesning. 9/11-skeptikerne er like ille som [sett inn hva du vil her, det kommer uansett på trykk i Dagens Nyheter, som er imot 9/11-skepsis].

Elenskys hovedpoeng er at 9/11-skepsis ikke er folkbildning og ikke fortjener plass i den offentlige samtalen. Ham om det. Folket har vel aldri hatt vondt av å få mer enn én side av en debatt?

Nuvel. Professor Griffin har nå i alle fall satt seg ned for å svare Elensky, og Vaken.se har filmet og delt svaret:

Se også Fredrik Rosvalls artikkel «Utländsk media är öppnare än svensk».

Med zionister ved spakene i USA-administrasjonen var det ikke noe problem å utvide «det muslimske» falskflaggangrepet 11. september til hele NATO-området, gjennom å overtale resten av NATO-landene til å akseptere angrepet som et artikkel 5-angrep, et angrep på hele NATO-alliansen. Artikkel 5 var skreddersydd og designet for respons på et angrep fra Sovjetunionen, men når den var gått i oppløsning, fant man ut at man kunne bruke artikkelen for å suge hele NATO inn i en meningsløs krig mot en fiende USA-ledelsen insisterte på at sto bak 9/11.

WTC ble sprengt

Slik ble det også en selvfølge at norske medier – nå i krig – ikke kunne få skrive fritt om 9/11 og hvem som kunne stå bak, akkurat som de ikke kan skrive fritt om det som skjer i Afghanistan og Irak. NRK erklærte for eksempel en 3-4 ganger over en 3-4 år at Osama bin Laden – den påståtte bakmannen for 9/11 – «for første gang» hadde tilstått å stå bak angrepet den 11. september. Hvis seerne ikke trodde på den første løgnaktige «tilståelsen», ville de kanskje tro på den andre. Eller den tredje. Eller den fjerde. At USAs FBI ikke engang mistenker Osama bin Laden for 9/11 betyr ikke noe for NRK, og det er heller aldri nevnt i noen av NRKs mange propagandakanaler.

Det eneste som slipper til i norske medier av 9/11-skepsis er det de avtaler med fake-trutherne – altså de såkalte 9/11-trutherne som også tror på flystriper (chemtrails) myndighetene bruker for å sykeliggjøre og redusere befolkningen, utenomjordiske besøkende og deres kornåkergraffiti (crop circles) og alskens surrete og uvitenskapelig humbug. Folk flest tror da disse fake-trutherne er de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne, hvorpå de selvsagt avfeier samtlige skeptikere som sinnsforvirrede idioter og skoletapende gærninger.

I tillegg til fake-trutherne gir de norske mediene også bred spalteplass til fake-skeptikerne. Fake-skeptikerne, for eksempel samlet i Foreningen Skepsis, drar nytte av det vakuum av 9/11-dekning som skapes av 8 års unnfallenhet og cover-up fra de norske massemedienes side, samt av det faktum at det popper opp med dypt useriøse konspirasjonsteorisider fra den før nevnte gruppen, fake-trutherne. Fake-skeptikerne peker da nese av disse forvirrede gærningene, mens de selvsagt først og fremst er ute etter å ramme de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne. Ved aktiv, men skjult assosiering av 9/11-skeptikerne med fake-trutherne og deres vidløftige konspirasjonsteorier om alt fra statlig hemmeligholdelse av UFO-besøk til statlige drap per flystriper, klarer fake-skeptikerne altfor ofte å fullbyrde den jobben de norske massemediene begynte på.

Men fake-skeptikerne gir seg ikke der. Med sine mer enn gode kontakter i massemediene – noen av dem jobber sogar som faste journalister i de norske massemediene – med på laget, utformer de bredside etter bredside mot den egentlige og oppriktige 9/11-skepsisen. Fake-skeptikerne har selvsagt også blinket seg ut de få ekte og oppriktige 9/11-skeptiske nettstedene og diskusjonstrådene. Her bruker de et slikt lavmål av argumenter og diskusjonsteknikk der de jager i flokk – som ulver – for å ta alle som stiller ekte og oppriktige spørsmål ved den offisielle 9/11-teorien om muslimske bakmenn, at de fortoner seg som en slags Hitlerjugend i USAs og Israels tjeneste. Det er en hatefull zionistisk retorikk som ikke ligner grisen.

Formålet med alt dette? Hvorfor skulle så mange mennesker som overhode ikke bryr seg om 9/11 eller hva som egentlig skjedde – så mange mennesker som ikke har noe å utsette på den offisielle konspirasjonsteorien om 9/11 som ble servert oss i 8 år via TV og aviser – hvorfor skulle så mange mennesker kaste seg inn i ordskiftet om 9/11 med nebb og klør? 8 år etter 9/11 vet vi mer eller mindre svaret.

Det som skjer når ethvert åpent og folkelig ordskifte om 9/11 får degenerere til hatefull drittslenging – vesentlig fra disse zionistene og fake-skeptikerne, men selvsagt også fra en og annen oppriktig forbannet, provosert og hardt presset 9/11-skeptiker – er selvfølgelig at den store hopen av folk som sitter på gjerdet i 9/11-debatten ikke riktig våger å ta stilling eller kaste seg inn i det svært så betente ordskiftet. Vi ser det bl.a ved at nesten ingen kvinner ønsker å være med i disse diskusjonene, fordi de skyr unna konflikter eller bare rett og slett ikke trives i et så til de grader giftig debattklima.

Stoda etter 8 år er jo som kjent at vi 9/11-skeptikere etterhvert har svært gode, vitenskapelige bevis for at USAs myndigheter har fart med løgn og dekket over sannheten om 9/11-angrepet og bakmennene. Dette kan ikke fake-skeptikerne møte med saklige og vitenskapelig belagte motargumenter, derfor henfaller de til drittkasting av laveste sort. Derfor søker også de ekte og oppriktige 9/11-skeptikernes motstandere å mobilisere mest mulig for fake-truthernes del, altså for disse gærningene som kommer på forsiden av Morgenbladet og henger opp bannere på Youngstorvet 1. mai for «ren luft» og mot «chemtrails».

Det er en skitten debatt og mye står på spill for myndighetene og NATO. Vi få som har navnene våre i den offentlige sfære og som står opp for sannheten og mot alle disse infame, sleske og utspekulerte motkreftene, vi kunne trenge din hjelp. Vi kunne trenge å få lov til å legge frem våre svært gode beviser for urent spill og andre hendelsesforløp den 11. september uten å bli slått med en retorisk, zionistisk slegge hver gang, og uten å bli flankert av alskens gærninger som har tilsatt 9/11 i sin giftige suppe av chemtrails og annen uvitenskapelig humbug.

The gloves are off. Vi vet at mange av de fremste fake-trutherne er godt voksne, velreflekterte og ditto artikulerte mennesker, som vet bedre. Vi må avsløre taktikken deres. Det er på tide å nevne navn. Vi må sette hale på grisen.

I krig og kjærlighet er alt lov.

Foreningen Skepsis er en liten organisasjon med høy stjerne i massemediene som i det store og hele gjør en hederlig og utmerket jobb med å avsløre humbug, kvakksalveri og udokumenterte fenomen og tildragelser.

Men på ett punkt – eller én dag – har de stått opp med feil fot først. En dag i september 2001 bestemte foreningen seg for at terrorangrepene i New York utspant seg akkurat slik som Bush-administrasjonen sa de utspant seg. Alle forklaringer og «bevis» de fikk se fra Bush-administrasjonen ble akseptert og svelget med søkke og snøre.

Dette er grunnen til at mange i sannhetsbevegelsen etter 11. september kaller dem «skeptikere», med gåseøyne.

I helgen, da Jyllands-Posten, Politiken og Videnskab.dk hadde oppslag om den fagfellevurderte vitenskapelige artikkelen som har avdekket nano-sprengstoffet nanotermitt i støvet etter World Trade Center, kunne vi følge en fornøyelig forestilling inne på «skeptikernes» mailingliste.

nanotermitt

Men aller først den danske avisen Politikens forklaring på hva nanotermitt er for noe:

Nanotermit

Termit er blandinger af stoffer, typisk aluminium og metaloxider. Når det bliver antændt udvikler det ekstremt meget varme.

Nanotermit består i princippet af de samme stoffer, og det kan i gel-form males eller stryges på en stuktur som for eksempel stålbjælker.

Nanotermit har endnu ikke nogen praktisk anvendelse, men bliver fremstillet og studeret, så man kan forstå dets reaktioner bedre.

I en ny undersøgelse har blandt andet den danske kemiker Niels Harrit fundet spor af nanotermit i fire støvprøver indsamlet fra gader og lejligheder på Manhattan fra ti minutter efter det andet tårn faldt og frem til en uge senere.

Forfatterne til den nye undersøgelse pointerer, at de ikke kan bestemme, hvilken slags nanotermit der er tale om, før der er lavet flere prøver.

Kilde: Videnskab.dk og Det Kongelige Bibliotek

Sat Apr 4 20:06:54 CEST 2009
Rolf Marvin Bøe Lindgren
Eksplosiver i Twin Towers

http://www.videnskab.dk/composite-1945.htm

det blir vel jublng i enkelte leire nå … :)

Sun Apr 5 00:43:07 CEST 2009
Per Ove Johansen
Eksplosiver i Twin Towers

Beklager dobbelposting. Men jeg tok en tur over til JREF og ikke
overraskende er dette søppelvitenskap. Videnskab.dk (håper ikke dette er en
seriøs side a la forskning.no)
snakker om peer-review artikkel og det ser ut
til at den eneste peer-reveiw som har blitt foretatt var av forfatternes
evne til å betale for spalteplassen.
http://forums.randi.org/showthread.php?t=139293
Jeg forutser at nyhetsspeilet er på saken snart.
POJ [min uthevelse]

Sun Apr 5 11:37:12 CEST 2009
Jo C. Bruusgaard
Eksplosiver i Twin Towers

Det ser ut som det er søster-siden i Danmak. De har i alle fall
utstrakt samarbeide.

http://tinyurl.com/cscboq

Merk deg «skeptikernes» reaksjon her: Videnskab.dk, ja, hva slags useriøs humbug-side er nå det, da? Håper ikke det er en seriøs side som Forskning.no? Åjo, det var det visst, ja… Det er norske Forskning.no’s hovedsamarbeidspartner i Danmark.

Nå kan man selvsagt kalle dette for skeptisk adferd, med sjekking av kilder og alt det der. Problemet er bare at Foreningen Skepsis konkluderte i 9/11-saken i september 2001, før noen som helst undersøkelse var gjort fra deres side. De valgte ganske enkelt å ta makthavernes parti, og stole på deres sprikende og meget suspekte forklaringer og bortforklaringer.

Spørsmålet nå er hva som videre vil skje på Forskning.no og i de norske massemediene, om noe. Forskning.no pleier altså å oversette saker fra Videnskab.dk, og de norske tabloidene pleier å skrive om saker fra de danske tabloidene.

Foreløpig er det imidlertid 0 treff på både Niels Harrit og nanotermitt Forskning.no og Sesam.no.

Sist Forskning.no skrev om 9/11, lød det forresten slik:

I amerikansk evangelikalsk kristendom knyttes særlig homoseksualitet til endetidsvisjonene. Homoseksualitet blir sett både som et symptom på og som en årsak til det ondes økende påvirkning på verden. For eksempel fikk homofile og feminister skylda for 9/11 av sentrale kristne predikanter som Pat Robertson og Jerry Falwell.

Der står altså saken på «det seriøse» forskningsnettstedet Forskning.no.

OPPDATERING: En lokal kopi av forskningsrapporten kan nå lastes ned fra 911truth.no/harrit-2009.pdf

Morgenbladet er bekymret for at de skal bli sett på som mindre harry eller mer intellektuelle enn de andre tabloidavisene. For å fortsette å «øke mest» har de latt kondensstripene fylle hele forsiden av 20. mars-utgaven, på seksårsdagen for den krigsforbryterske invasjonen av Irak.

mb-helvete-20090320

Målet med artikkelen er å mobbe og stemple 9/11-skeptikere som psykisk syke. Det gjøres ved å ta for seg to stråmenn, og gjennom dem fremstille skepsis til den offisielle 9/11-fortellingen som galskap, herlig rørt sammen med troen på at staten gasser oss gjennom flystriper som går fra en side av himmelen til den andre og blir «bredere og bredere», Holocaust-revisjonisme, 2012-dommedagsprofetier, hemmelige fjellhaller for eliten for bruk under sammenstøtet med Planet X, etc etc.

Morgenbladets Håkon Gundersen viser tydelig interesse for 9/11 i «Noen gasser deg…» — i det minste for å tråkke sunn 9/11-skepsis grundig ned i søla. Gundersen går så langt som til å gjengi tittelen på en artikkel Morten Kielland har skrevet på «Nyhetsspeilet», og Gundersen oppfordrer leserne til å google.

Og den som googler finner. Googler du tittelen «11. september — i en større sammenheng», får du opp denne siden, der du helt sist i artikkelen finner denne oppfordringen:

Denne kronikken er skrevet fra mitt hjerte, uten noen form for betaling eller ønske om personlig vinning. Den ble opprinnelig skrevet for 911truth.no, men kan vederlagsfritt og uten tillatelse kopieres og distribueres så lenge dette skjer uten å endre eller forkorte originalteksten, dette avsnittet inkludert.

Hvis historikeren Gundersen hadde kunnet noe om kildekritikk, eller hvis han hadde vært ute i noe annet ærend enn å psykologisere og sverte 9/11 Truth-bevegelsen, ville han ha klikket den linken og sett om han fant Morten Kiellands artikkel på 9/11 Truth Norge.

Der ville ikke Gundersen ha funnet noen artikler av Morten Kielland, ene og alene fordi ingen av Morten Kiellands artikler har kommet gjennom det nåløyet som 9/11 Truth Norges redaksjon utgjør. Morten Kiellands vås er nemlig ikke bra nok for 9/11 Truth Norge, selv om det tydeligvis er bra nok for Morgenbladets førsteside, og for Morgenbladets misjon, som er å mobbe alle landets 9/11-skeptikere enda mer enn de allerede er blitt mobbet, gjennom å likestille sunn 9/11-skepsis med alle former for latterlig, konspiratorisk vås man kan finne på nettet.

Måtte det brenne godt, den dagen lynet slår ned i Karl Johansgate 5.

Merker man pågang fra «sannhetsbevegelsen» i klinisk psykiatri?

Hans Rustad driver den ekle lille fremmedfiendtlige bloggen Document.no, der han sammen med likesinnede tilsynelatende er livredd for alt som lukter av religionsfrihet.

Utgangspunktet er denne gang et foredrag den norskspråklige imamen Madni holdt i regi av foreningen IslamNet på Bislet 8. mai i fjor. Dette foredraget ble først 24. februar i år omtalt i norske massemedier, altså 9 måneder og 16 dager etter HiO-forelesningen. Vi får anta at TV2 har sine gode – om enn aldri så uransakelige – grunner for timingen av oppslaget.

Dette predikes på norsk, og det i seg selv er en sterk opplevelse, og det forkynnes fra et kateter på Høgskolen i Oslo. I auditoriet sitter mange unge muslimer – kvinner og menn. De lytter med oppmerksomhet. Dette er det de blir foret med på en offentlig høgskole – på selveste frigjøringsdagen.

Grepet med å blande inn at det var 8. mai, frigjøringsdagen fra 1945, har Rustad bare lånt fra TV2, som åpenbart selv mener det er skremmende og riv, ruskende galt at en religiøs studentforening kan få arrangere en gjesteforelesning på en torsdag i mai.

Rustad hisser opp både seg selv og sine vel så rabiate sidekicks over dette, og velger seg artikkeloverskriften «Diktatur på norsk». Intet mindre.

Det har åpenbart ikke slått rasisten Rustad at frigjøringsdagen i 1945 var en frigjøring fra fascisme og religiøs og kulturell ensretting. At det var en frigjøring fra forfølgelse og deportasjon av jøder, homofile, sosialister og intellektuelle.

At man i den norske religionsfrihetens navn kan få bruke en vanlig hverdag i mai – som her tilfeldigvis også er frigjøringsdagen – til å holde en forelesning om islam og 9/11 er med andre ord i sin skjønneste orden og en logisk konsekvens av frigjøringen fra fascismen (i Rustads sinn er jo Norge idag et fritt land som kan gjøre som det vil).

Hans Rustad er med andre ord sprøyte gal. I alle fall er den demagogiske retorikken hans det.

Og mainstreammedia på sin side? 290 dagers reaksjonstid på en forelesning er jo påfallende mye, men det er kanskje mer forståelig at TV2 og NTB (og med NTB alle landets aviser) sparte oppslaget til februar 2009, når man ser det i sammenheng med Fremskrittspartiets valgkamp og lanseringen av fører Jensens nye gardiner?

Vi merker oss altså at massemediene kun er interessert i 9/11-skepsis når de kan trekke inn skjeggete imamer eller kvisete DJ-jyplinger som vel egentlig jobber for den andre siden. I norske medier eksisterer slett ikke 9/11 Truth Norge, heller ikke den originale amerikanske 9/11 Truth-bevegelsen, med sine Architects & Engineers for 9/11 Truth, Firefighters for 9/11 Truth, Muslims, Jews & Christians for 9/11 Truth og so bortetter. Det er bare muslimer (og DJer) som er opptatt av dette, og det er farlig islamistisk ekstremisme å si at USA sto bak 9/11, og PST må selvsagt passe enda bedre på disse skumle muslimene nå.

Vi lever i et sykt, sykt samfunn.

What is The Matrix?