Hopp over navigasjon

Tag Archives: mobbing

«— Hei, det er ingen her som mobber deg fordi du er skeiv, men du sier og gjør mye skeive ting, da! Og hvis du syns vi mobber deg for mye her, kan du bare ta den skeive ræva di og den jævla skeive teorien din og dra te hællvette!»

OK computer.

Jeg har nylig opplevd å bli sensurert på en veldig «festlig» måte. Det vil si, alle tekstene jeg noensinne har skrevet på et visst nettsted er sensurert, og alt jeg skriver nå blir sensurert, og absolutt alle ler av dette – venner som motstandere – fordi denne sensuren som nevnt er utført på en så skrekkelig festlig og underholdende måte.

Sensur

Ja, nettopp «underholdende» er vel det ordet som går igjen der inne. Fra som sagt både kjente, kjære, venner og uvenner.

Når jeg skriver mine ting der, omtaler de meg i tredjeperson som om jeg ikke var tilstede, sier «fyren trodde han skulle slippe unna ved å» gjøre sånn og sånn, i mine egne tråder. Det snakkes om «bekjempelse» av sånne som meg, sånne som utfordrer etablerte sannheter.

Best av alt gis det ingen sammenhengende fornuftig redegjørelse for hvorfor alt jeg har skrevet og skriver der inne nå på død og liv må sensureres på denne hyperfestlige måten.

Dog hintes det mellom en masse «bla-bla» og «mumle-mumle» at det har noe med «9/11» og altså mine politiske skriverier der inne om terrorisme og undersøkelse av hva som skjedde da tårnene ble sprengt i New York og T-banen i London.

Med andre ord er det – mellom alle latterkulene så å si alle andre får der inne – virkelig snakk om en skitten politisk sensur, mobbing og forfølgelse med utgangspunkt i mine politiske skriverier, som tydeligvis er over kanten idet de «utfordrer de etablerte sannhetene».

Det er kanskje bare et museskritt i retning av fascisme, men denne «LOLfascismen» de har lagt seg på fra ledelsens side, kan vise seg å være enda mer smidig enn andre og mer hardhendte former for fascisme og totalitarisme, jamfør den nevnte effekten der alle bare ler av det, nekter for at det er sensur, og generelt føler de har ledelsen i ryggen når de nå kommer med de enda mer løsslupne, hatske, hånende og injurierende utfallene sine, mot min person.

Omkvedet synes å være: «If I can’t laught to the fascist takeover, it’s not my fascist takeover.»

Verst av alt: Folk som allerede har vært tilbakeholdne med å skrive eller endog bare lese i noen av disse politiske diskusjonene fordi de har vært så skarpe på grunn av den hyperhatske tonen en rekke profiler der inne fører mot alt som lukter av skepsis mot falskflaggterror, noe som nettopp er meningen med den hyperhatske tonen, disse tilbakeholdne menneskene skremmes nå i enda sterkere grad fra å i det hele tatt nærme seg disse temaene, når de ser hvilken skjebne som vederfares meg som en av de mest artikulerte 9/11- og 7/7-skeptikerne.

Ringvirkningene av denne LOLfascismen blir altså ikke helt ulik ringvirkningene av at TV4 sist søndag først søkte å farge hele 9/11-skeptikerbevegelsen i et usselt og grelt jødehat-lys, for dernest å konfrontere Sveriges (og Nordens) eneste parlamentariker – Egon Frid – som til nå har våget å skrive under på et opprop for en uavhengig granskning av 9/11-angrepet, ansikt til ansikt med et TV-crew med en Gestapo-aktig intervjuer/kryssforhører som avkrevde ham svar på hans 9/11-skepsis og i løpet av minutter nærmest med gråten i øynene ble tvunget til å akseptere den offisielle 9/11-teorien, om en konspirasjon mellom Osama bin Laden og 19 arabere.

Et særdeles stygt kapittel i nordisk TV-historie, og den reneste zionistiske inkvisisjonen. Målet med operasjonen var selvsagt å vaksinere absolutt alle andre politikere i Sverige (og Norden) mot å engang kikke på sannhetsbevegelsens meget gode og grundige argumenter for gjenopptagelse.

Jeg legger ved videoen av Egon Frids kryssforhør her. Dette er svært grelle saker.

Morgenbladet er bekymret for at de skal bli sett på som mindre harry eller mer intellektuelle enn de andre tabloidavisene. For å fortsette å «øke mest» har de latt kondensstripene fylle hele forsiden av 20. mars-utgaven, på seksårsdagen for den krigsforbryterske invasjonen av Irak.

mb-helvete-20090320

Målet med artikkelen er å mobbe og stemple 9/11-skeptikere som psykisk syke. Det gjøres ved å ta for seg to stråmenn, og gjennom dem fremstille skepsis til den offisielle 9/11-fortellingen som galskap, herlig rørt sammen med troen på at staten gasser oss gjennom flystriper som går fra en side av himmelen til den andre og blir «bredere og bredere», Holocaust-revisjonisme, 2012-dommedagsprofetier, hemmelige fjellhaller for eliten for bruk under sammenstøtet med Planet X, etc etc.

Morgenbladets Håkon Gundersen viser tydelig interesse for 9/11 i «Noen gasser deg…» — i det minste for å tråkke sunn 9/11-skepsis grundig ned i søla. Gundersen går så langt som til å gjengi tittelen på en artikkel Morten Kielland har skrevet på «Nyhetsspeilet», og Gundersen oppfordrer leserne til å google.

Og den som googler finner. Googler du tittelen «11. september — i en større sammenheng», får du opp denne siden, der du helt sist i artikkelen finner denne oppfordringen:

Denne kronikken er skrevet fra mitt hjerte, uten noen form for betaling eller ønske om personlig vinning. Den ble opprinnelig skrevet for 911truth.no, men kan vederlagsfritt og uten tillatelse kopieres og distribueres så lenge dette skjer uten å endre eller forkorte originalteksten, dette avsnittet inkludert.

Hvis historikeren Gundersen hadde kunnet noe om kildekritikk, eller hvis han hadde vært ute i noe annet ærend enn å psykologisere og sverte 9/11 Truth-bevegelsen, ville han ha klikket den linken og sett om han fant Morten Kiellands artikkel på 9/11 Truth Norge.

Der ville ikke Gundersen ha funnet noen artikler av Morten Kielland, ene og alene fordi ingen av Morten Kiellands artikler har kommet gjennom det nåløyet som 9/11 Truth Norges redaksjon utgjør. Morten Kiellands vås er nemlig ikke bra nok for 9/11 Truth Norge, selv om det tydeligvis er bra nok for Morgenbladets førsteside, og for Morgenbladets misjon, som er å mobbe alle landets 9/11-skeptikere enda mer enn de allerede er blitt mobbet, gjennom å likestille sunn 9/11-skepsis med alle former for latterlig, konspiratorisk vås man kan finne på nettet.

Måtte det brenne godt, den dagen lynet slår ned i Karl Johansgate 5.

Merker man pågang fra «sannhetsbevegelsen» i klinisk psykiatri?