Hopp over navigasjon

Tag Archives: gaza

Første setning i ingressen til radioprogrammet P2-akademiet 7. november 2009:

I dag er såkalte ”murer” som skiller land og folk høyteknologiske og ligner lite på den ene muren som faktisk ble revet, -Berlinmuren.

NRK ber oss altså huske 1989 gjennom å glemme 2009.

Mens alle snakker om terrorkrigen, Guantanamo, PATRIOT Act, tortur, rendition, Afghanistan, Irak, Gaza, overvåkning, antiterrorlover og islamister, har norske massemedier forlengst bestemt seg når det gjelder 9/11:
 

 • Det var muslimene.
 • Vi trenger ingen beviser for det.
 • Vi må aldri tolerere alternative ytringer.
 • Vi må hjelpe stakkars USA mot muslimene.

 
Så mens verdens største supermakt sammen med verdens mektigste militærallianse på åttende året kjemper en blodig krig mot en gruppe militante gjetere i Afghanistan, har de norske mediene i virkeligheten erklært all reell 9/11-debatt som tabu.

Men hvordan kom vi egentlig dit? Jo, det ble få timer etter angrepet 11. september satt ut rykter i alle vestlige aviser om at jødene var advart og ikke møtte på jobb i Tvillingtårnene. Mossad-agenter kjørte rundt i New York og feiret og filmet tårnene og passet på å trekke til seg mest mulig oppmerksomhet, slik at de ble arrestert samme dag som angrepet. Det ble også lagt ut andre spor som pekte i retning av Israel, og som alle vet er dette et land det er vanskelig å kritisere offentlig i USA, for å si det forsiktig.

Så selv om Israel1 skulle være helt uten skyld i historiens mest spektakulære terrorangrep, er det lagt ut og publisert en lang rekke med indisier knyttet til Israel, Mossad, zionister, neocons2 og jøder, noe som gjør det særdeles lite lystbetont3 for vestlige journalister og redaktører å gå løs på denne materien med adekvate graveredskaper.

Og apropos graving: Fikk du med deg at Norge den 11. september 2008 arrangerte sin første globale konferanse for gravejournalistikk, og at de to fremste norske gravejournalistene – Kristin Aalen og Kim Bredesen – innenfor 9/11-syndromet under denne konferansen på syvårsdagen ble skjelt ut etter noter av NRKs nyhetssjef? Det ble de uansett. Hvorfor? Fordi de hadde gravd i4 9/11-materien.

Absurditeter og tabu er med andre ord the name of the game. Og det stopper selvfølgelig ikke der. Det startet med at ingen jagerfly forsvarte New York, selv om en rekke kaprede fly var på vingene. Det fortsatte med at det meste av stålet fra Tvillingtårnene og Bygning 7 ble fjernet fra åstedet for omsmelting i Asia, samtidig som åstedsgranskere ble nektet adgang til nettopp åstedet.

Og det skulle bare bli mer og mer hårreisende absurd. Det hvite hus satte ned foten for granskning, deretter beordret de begrenset granskning, for så etter årelangt press fra de dreptes etterlatte5 å utpeke den notoriske luringen og krigsforbryteren Henry Kissinger som leder for granskningskommisjonen, og så videre, og så videre.

De rapportene som kom ut etter nærmest uendelig trenering og en skammelig underbudsjettering sammenlignet med alle andre granskninger,6 var helt ute av stand til å forklare de lynraske kollapsene til verdenshistoriens tre eneste stålskjellettbygninger som har kollapset etter brann: Tvillingtårnene og Bygning 7.

Utregninger foretatt av skeptikere viser at takene til Tvillingtårnene7 og Bygning 7 falt uten oppbremsing i flere sekunder – altså gjennom et stort antall etasjer – noe som rett og slett ikke er mulig fordi hver etasje ville bremset fallet betraktelig. Vel å merke med mindre noe annet enn toppetasjene fikk disse underliggende etasjene til selv å begynne å falle, før toppetasjene rakk å falle ned på dem.

Verden måtte altså vente hele 7 år på rapporten om hvordan Bygning 7 kunne forsvinne på under 7 sekunder uten å være truffet av noen av passasjerflyene. Og da den behørig trenerte rapporten8 omsider kom, var den skjemmet av en beleilig skrivefeil. Her gikk man så visst ikke av veien for å vinne tid. Bygningen kollapset i jevn hastighet, sto det. Og det måtte et medlem av sannhetsbevegelsen9 til for at hvitvask-ekspertene skulle korrigere dette til kollaps i jevn akselerasjon, altså fritt fall, i flere sekunder. Men toppetasjene kan naturligvis ikke falle fritt gjennom stål og betong.

Her er det bare å begynne å nøste og grave, med andre ord, for brave norske journalister og redaktører med et minimum av respekt for seg selv og sitt fag. For hver dag som går uten graving i denne skjellsettende skandalen av verdenshistorisk format, mister de gamle mediene troverdighet og anseelse i forhold til bloggerne og de nye sosiale folkemediene.

Kom igjen! Det er på høy tid å dykke ned i det siste tabuet.

Jeg har vært så heldig å få en 72-timers gratisforelesning om smerte med praktiske øvelser. Smerten er bloggrelatert og selvpåført.

Uten painkillers er du våken med smerte og når du er overtrøtt nesten sovende med smerte. Under søvnforsøkene er det til dømes ingen ting du kan gjøre, ingen liggestillinger som fjerner smerten. Det blir en vane.

Jeg tar meg i å dra paralleller til palestinernes situasjon. Slik sett byr den vedvarende smerten på litt økt innsikt. I over 60 år har de palestinske araberne levd i skyggen av et terrorregime. Det konstante er jødenes terror. Det spiller ingen rolle hva palestinerne gjør, eller ikke gjør. De kan være snille, slemme, offensive, tilbakeholdne, samarbeidsvillige eller militante: Israel vil uansett gjøre livene deres til et fysisk og psykisk smertehelvete.

Min smerte kan imidlertid isoleres og intellektualiseres bort, palestinernes smerte er uten utsikt til noen ende på elendigheten. Min smerte har anstrøk av renselse og katarsis, og den kan når som helst avsluttes med painkillers. Palestinerne må hele tiden bekymre seg for sine sønners, døtres, søskens, foreldres, venners og kjæresters sikkerhet, samt sørge over sine drepte, torturerte, traumatiserte og skadde.

Den vedvarende fysiske og mentale smerten deres er uten håp eller tro på at noenting noensinne vil bli noe bedre. Uansett hva de gjør.

Jeg tror veldig få nordmenn kan sette seg inn i hva dette gjør med et menneske. Noen ting må man bare lære av kroppen.

Occupation 101

Jødeutryddelsene – Holocaust – skjedde som vi alle vet i de tyske leirene, og vi kan på en måte forstå at det kunne skje skjult for de fleste tyskere under det strenge regimet. Men som den jødiske forfatteren og Midtøsten-eksperten Norman Finkelstein er inne på skjedde folkemordet på palestinerne rett foran øynene på Europa og hele verden nå i januar, med vår tillatelse, og med våre moderne medier og distribuerte sosiale nettverk blir dette en slags «Holocaust 2.0».

Vi er alle tilskuere, vi er alle kommentatorer, vi er alle medskyldige, vi er alle jøder.

Ergo må også hver og én av oss gå aktivt ut og ta avstand fra de israelske grusomhetene, hvis vi har noen som helst empati overfor lidende mennesker.

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

zionism

«Holocaust 2.0»


klasebomber-gaza

Da dette er et tema som formelig suger etter misforståelser, feilsiteringer og muligheter for å sitere ute av kontekst, settes viddometeret allerede her til null. Jeg vil med andre ord fatte meg i korthet og påtatt tydelighet.

 • Israel er en jødisk stat.
 • Brorparten (76%) av dem som bor i Israel er jøder.
 • Israel okkuperer land utenfor sine grenser og fører jevnlig kriger mot sine naboland.
 • Folk i Norge som er mot krig har lov til å kritisere alle land som fører krig, alle land som bomber og terroriserer uskyldige sivile.
 • Nordmenn har også lov til å kritisere Israel når Israel fører krig.
 • Hver gang nordmenn kritiserer Israel for krigingen, bombingen og terroriseringen deres av ikke-israelere, møtes de med anklager om jødehat og antisemittisme.
 • Mange nordmenn er derfor redde for å kritisere Israel.
 • Enda flere er livredde for å kritisere jødene.

Takk til Thor Bjarne Bore, tidligere sjefredaktør i Romsdals Budstikke (1966-70), Vårt Land (1970-83), Stavanger Aftenblad (1983-2000), leder av TV2-utvalget, styreleder i Norges Presseforbund og Kirkens Nødhjelp, leder av Kirkerådet, medlem av Ytringsfrihetskommisjonen, «mappeutvalget», styret i NRK, styret i Statistisk Sentralbyrå, Pressens Faglige Utvalg og diverse andre interessante verv som fx leder i Romsdal friidrettskrets,  og frem til 2011 medlem av Stavanger bystyre for Venstre, for skrivefeilen som inspirererte til denne bloggpostens overskrift.

Les også: Gaza’s 9/11.

zionism

«Holocaust 2.0»

Sionism, först som sist
av Leif Erlingsson

När hela världen förstår vad sionismen har ställt till med, liksom man en gång förstod med nazismen, så hoppas jag att jag med mina skriverier ska kunna hjälpa till att hatet inte tar ett varv till. För de flesta är detta säkert helt obegripligt svammel, för flertalet har förstås inte genomskådat att nazismen och nationalsocialismen var tyskarnas sionism, men att sionismen var först, och sist.

Jag har alltså ambitionen, fortfarande helt nonsens för flertalet, att kommunicera att det inte är sionisterna/hatarna som är onda, utan den propaganda de har växt upp i. Visst har de eget moralisk ansvar. Genom att bara följa strömmen så är de inte bättre än tyskarna vs. nazismen. Men med min personliga erfarenhet av hur man stängs in i tankesystem, så vet jag att ytterst få kan stå emot. Alltså, jag förstår nu, genom hur fast jag själv var fast i ett manipulativt tankesystem, att vi har dömt tyskarna alldeles för hårt för att de följde Hitler. I dag sker exakt samma process med sionismen. Ska vi åter döma lika hårt, eller ska vi förstå och försöka hitta medel att bryta loopen?

Vi är alla fångna i sionismens masshypnos, likt tyskarna en gång under nazismens. Det blir inte vackert, när alla vaknar.

Leif Erlingsson
2009-01-17

klasebomber-gaza

Alle tegninger av Latuff.

gaza-massacre

hosni-mubarak-gaza

gaza-arab-league

gaza-ghetto

gaza-ghetto-2

israeli-raid-in-gaza

israeli-raid-in-gaza-2

tanksrollingovergaza