Hopp over navigasjon

Tag Archives: fascisme

Problemet med «Stem Rødt!» som løsning på det skisserte fascismeproblemet — altså at den norske korporasjonseliten okkuperer asiatiske land i et dusin år uten å nedlate seg til å fortelle folket hvorfor — er at Rødt dessverre tilhører den første av disse gruppene:

Man kan jo sammenligne de intellektuelle som tenker at staten og militæret aldri kan gjøre noe galt og lyve om det mens de gjør det og etterpå, med de intellektuelle som tenker staten faktisk er istand til å gjøre grufulle ting — ref: Nazi-Tyskland og holocaustet mot jødene — og så se hvilken av disse gruppene som best forsto og beskrev sin samtid. Det tenker jeg kan være en interessant prosjektoppgave på histfil (HF) om en ti års tid, når krigen enten er vunnet av korporasjonseliten eller demokratibevegelsen.

Svaret gir seg dog likevel selv. Vi trenger ikke vente i ti år.

Afghanistankrigen handler om det første påstått eksterne angrepet på et NATO-land som fikk utløst Artikkel 5 (én for alle, alle for én) — og det handler om 9/11 og de 100% hemmelige bevisene for at Afghanistan hadde noe som helst med angrepet å gjøre.

Rødt ser for seg at USA-ledelsen ikke er istand til å gjøre noe skrekkelig galt og lyve om det. Holocaustet mot muslimene er konsekvensen, og dette må stanses nå!

dirty-natoland-600

Jeg har nylig opplevd å bli sensurert på en veldig «festlig» måte. Det vil si, alle tekstene jeg noensinne har skrevet på et visst nettsted er sensurert, og alt jeg skriver nå blir sensurert, og absolutt alle ler av dette – venner som motstandere – fordi denne sensuren som nevnt er utført på en så skrekkelig festlig og underholdende måte.

Sensur

Ja, nettopp «underholdende» er vel det ordet som går igjen der inne. Fra som sagt både kjente, kjære, venner og uvenner.

Når jeg skriver mine ting der, omtaler de meg i tredjeperson som om jeg ikke var tilstede, sier «fyren trodde han skulle slippe unna ved å» gjøre sånn og sånn, i mine egne tråder. Det snakkes om «bekjempelse» av sånne som meg, sånne som utfordrer etablerte sannheter.

Best av alt gis det ingen sammenhengende fornuftig redegjørelse for hvorfor alt jeg har skrevet og skriver der inne nå på død og liv må sensureres på denne hyperfestlige måten.

Dog hintes det mellom en masse «bla-bla» og «mumle-mumle» at det har noe med «9/11» og altså mine politiske skriverier der inne om terrorisme og undersøkelse av hva som skjedde da tårnene ble sprengt i New York og T-banen i London.

Med andre ord er det – mellom alle latterkulene så å si alle andre får der inne – virkelig snakk om en skitten politisk sensur, mobbing og forfølgelse med utgangspunkt i mine politiske skriverier, som tydeligvis er over kanten idet de «utfordrer de etablerte sannhetene».

Det er kanskje bare et museskritt i retning av fascisme, men denne «LOLfascismen» de har lagt seg på fra ledelsens side, kan vise seg å være enda mer smidig enn andre og mer hardhendte former for fascisme og totalitarisme, jamfør den nevnte effekten der alle bare ler av det, nekter for at det er sensur, og generelt føler de har ledelsen i ryggen når de nå kommer med de enda mer løsslupne, hatske, hånende og injurierende utfallene sine, mot min person.

Omkvedet synes å være: «If I can’t laught to the fascist takeover, it’s not my fascist takeover.»

Verst av alt: Folk som allerede har vært tilbakeholdne med å skrive eller endog bare lese i noen av disse politiske diskusjonene fordi de har vært så skarpe på grunn av den hyperhatske tonen en rekke profiler der inne fører mot alt som lukter av skepsis mot falskflaggterror, noe som nettopp er meningen med den hyperhatske tonen, disse tilbakeholdne menneskene skremmes nå i enda sterkere grad fra å i det hele tatt nærme seg disse temaene, når de ser hvilken skjebne som vederfares meg som en av de mest artikulerte 9/11- og 7/7-skeptikerne.

Ringvirkningene av denne LOLfascismen blir altså ikke helt ulik ringvirkningene av at TV4 sist søndag først søkte å farge hele 9/11-skeptikerbevegelsen i et usselt og grelt jødehat-lys, for dernest å konfrontere Sveriges (og Nordens) eneste parlamentariker – Egon Frid – som til nå har våget å skrive under på et opprop for en uavhengig granskning av 9/11-angrepet, ansikt til ansikt med et TV-crew med en Gestapo-aktig intervjuer/kryssforhører som avkrevde ham svar på hans 9/11-skepsis og i løpet av minutter nærmest med gråten i øynene ble tvunget til å akseptere den offisielle 9/11-teorien, om en konspirasjon mellom Osama bin Laden og 19 arabere.

Et særdeles stygt kapittel i nordisk TV-historie, og den reneste zionistiske inkvisisjonen. Målet med operasjonen var selvsagt å vaksinere absolutt alle andre politikere i Sverige (og Norden) mot å engang kikke på sannhetsbevegelsens meget gode og grundige argumenter for gjenopptagelse.

Jeg legger ved videoen av Egon Frids kryssforhør her. Dette er svært grelle saker.

Sadly, 31 days after an uncut version could have been uploaded, we still don’t have any video to show from professor David Ray Griffin’s May 14 lecture at the Literature House in Oslo. Anyway – while we’re waiting for Godot – here’s the Q&A – Questions & Answers – part of Dr Griffin’s lecture.

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.

Med zionister ved spakene i USA-administrasjonen var det ikke noe problem å utvide «det muslimske» falskflaggangrepet 11. september til hele NATO-området, gjennom å overtale resten av NATO-landene til å akseptere angrepet som et artikkel 5-angrep, et angrep på hele NATO-alliansen. Artikkel 5 var skreddersydd og designet for respons på et angrep fra Sovjetunionen, men når den var gått i oppløsning, fant man ut at man kunne bruke artikkelen for å suge hele NATO inn i en meningsløs krig mot en fiende USA-ledelsen insisterte på at sto bak 9/11.

WTC ble sprengt

Slik ble det også en selvfølge at norske medier – nå i krig – ikke kunne få skrive fritt om 9/11 og hvem som kunne stå bak, akkurat som de ikke kan skrive fritt om det som skjer i Afghanistan og Irak. NRK erklærte for eksempel en 3-4 ganger over en 3-4 år at Osama bin Laden – den påståtte bakmannen for 9/11 – «for første gang» hadde tilstått å stå bak angrepet den 11. september. Hvis seerne ikke trodde på den første løgnaktige «tilståelsen», ville de kanskje tro på den andre. Eller den tredje. Eller den fjerde. At USAs FBI ikke engang mistenker Osama bin Laden for 9/11 betyr ikke noe for NRK, og det er heller aldri nevnt i noen av NRKs mange propagandakanaler.

Det eneste som slipper til i norske medier av 9/11-skepsis er det de avtaler med fake-trutherne – altså de såkalte 9/11-trutherne som også tror på flystriper (chemtrails) myndighetene bruker for å sykeliggjøre og redusere befolkningen, utenomjordiske besøkende og deres kornåkergraffiti (crop circles) og alskens surrete og uvitenskapelig humbug. Folk flest tror da disse fake-trutherne er de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne, hvorpå de selvsagt avfeier samtlige skeptikere som sinnsforvirrede idioter og skoletapende gærninger.

I tillegg til fake-trutherne gir de norske mediene også bred spalteplass til fake-skeptikerne. Fake-skeptikerne, for eksempel samlet i Foreningen Skepsis, drar nytte av det vakuum av 9/11-dekning som skapes av 8 års unnfallenhet og cover-up fra de norske massemedienes side, samt av det faktum at det popper opp med dypt useriøse konspirasjonsteorisider fra den før nevnte gruppen, fake-trutherne. Fake-skeptikerne peker da nese av disse forvirrede gærningene, mens de selvsagt først og fremst er ute etter å ramme de egentlige og oppriktige 9/11-skeptikerne. Ved aktiv, men skjult assosiering av 9/11-skeptikerne med fake-trutherne og deres vidløftige konspirasjonsteorier om alt fra statlig hemmeligholdelse av UFO-besøk til statlige drap per flystriper, klarer fake-skeptikerne altfor ofte å fullbyrde den jobben de norske massemediene begynte på.

Men fake-skeptikerne gir seg ikke der. Med sine mer enn gode kontakter i massemediene – noen av dem jobber sogar som faste journalister i de norske massemediene – med på laget, utformer de bredside etter bredside mot den egentlige og oppriktige 9/11-skepsisen. Fake-skeptikerne har selvsagt også blinket seg ut de få ekte og oppriktige 9/11-skeptiske nettstedene og diskusjonstrådene. Her bruker de et slikt lavmål av argumenter og diskusjonsteknikk der de jager i flokk – som ulver – for å ta alle som stiller ekte og oppriktige spørsmål ved den offisielle 9/11-teorien om muslimske bakmenn, at de fortoner seg som en slags Hitlerjugend i USAs og Israels tjeneste. Det er en hatefull zionistisk retorikk som ikke ligner grisen.

Formålet med alt dette? Hvorfor skulle så mange mennesker som overhode ikke bryr seg om 9/11 eller hva som egentlig skjedde – så mange mennesker som ikke har noe å utsette på den offisielle konspirasjonsteorien om 9/11 som ble servert oss i 8 år via TV og aviser – hvorfor skulle så mange mennesker kaste seg inn i ordskiftet om 9/11 med nebb og klør? 8 år etter 9/11 vet vi mer eller mindre svaret.

Det som skjer når ethvert åpent og folkelig ordskifte om 9/11 får degenerere til hatefull drittslenging – vesentlig fra disse zionistene og fake-skeptikerne, men selvsagt også fra en og annen oppriktig forbannet, provosert og hardt presset 9/11-skeptiker – er selvfølgelig at den store hopen av folk som sitter på gjerdet i 9/11-debatten ikke riktig våger å ta stilling eller kaste seg inn i det svært så betente ordskiftet. Vi ser det bl.a ved at nesten ingen kvinner ønsker å være med i disse diskusjonene, fordi de skyr unna konflikter eller bare rett og slett ikke trives i et så til de grader giftig debattklima.

Stoda etter 8 år er jo som kjent at vi 9/11-skeptikere etterhvert har svært gode, vitenskapelige bevis for at USAs myndigheter har fart med løgn og dekket over sannheten om 9/11-angrepet og bakmennene. Dette kan ikke fake-skeptikerne møte med saklige og vitenskapelig belagte motargumenter, derfor henfaller de til drittkasting av laveste sort. Derfor søker også de ekte og oppriktige 9/11-skeptikernes motstandere å mobilisere mest mulig for fake-truthernes del, altså for disse gærningene som kommer på forsiden av Morgenbladet og henger opp bannere på Youngstorvet 1. mai for «ren luft» og mot «chemtrails».

Det er en skitten debatt og mye står på spill for myndighetene og NATO. Vi få som har navnene våre i den offentlige sfære og som står opp for sannheten og mot alle disse infame, sleske og utspekulerte motkreftene, vi kunne trenge din hjelp. Vi kunne trenge å få lov til å legge frem våre svært gode beviser for urent spill og andre hendelsesforløp den 11. september uten å bli slått med en retorisk, zionistisk slegge hver gang, og uten å bli flankert av alskens gærninger som har tilsatt 9/11 i sin giftige suppe av chemtrails og annen uvitenskapelig humbug.

The gloves are off. Vi vet at mange av de fremste fake-trutherne er godt voksne, velreflekterte og ditto artikulerte mennesker, som vet bedre. Vi må avsløre taktikken deres. Det er på tide å nevne navn. Vi må sette hale på grisen.

I krig og kjærlighet er alt lov.

Da er det omsider kommet en fullstendig gjengivelse (på engelsk) av talen til Irans president på FNs rasismekonferanse i Geneve nylig. Den kommer selvsagt fra et nettsted i Iran.

Karsten Johansen har de uhyggelige historiske parallellene de Israel-vennlige landenes zionistiske delegaters utmarsj skriver seg inn i:

absurdistan

En historisk sammenligning er her svært interessant: Hvem har historisk benyttet samme linje, som nå USA og denne stats angivelig «demokratiske» lydstater benytter overfor andre stater, som representerer et globalt folkeflertall, stater som hverken er mer eller mindre «demokratiske» eller krigerske enn de boykottende
sjøl, men […] som de boykottende altså prøver å stemple som pariastater ved å delegetimere hele FN?

Svaret på spørsmålet er enkelt: Hitler-Tyskland og Mussolini-Italia. Disse statene utvandret fra og boykottet Folkeforbundet, FNs forløper, på samme historiske grunn: i Geneve, fordi det som dengang var Folkeforbundets flertall, protesterte mot deres (Italias) kolonialistiske okkupasjonspolitikk i Libya, Etiopia mm.

I dag forsvarer, på helt tilsvarende måte som dengang Hitler og Mussolini, nemlig ved boykott av et flertall som forsvarer folkeretten, USA og vasaller Israels kolonialistiske og rasistiske okkupasjonspolitikk.

Parallellen avslører på alle måter det triste og faretruende ved verdenssituasjonen i dag. Det tragiske understrekes ytterligere av, at den okkuperende og rasistiske undertrykkerstaten er grunnlagt og utøver sin brutale framferd presis i navnet av ofrene for trettitallets undertrykker-regimers folkemordspolitikk.

Det er som Blackadder-sitatet jeg deler med alle som kommer til meg og sier de gjerne vil finne ut mer om verden og sette seg bedre inn det som skjer idag: You will be sick immediately!

President Ahmadinejad’s speech at the Durban Review Conference on racism

The following is the speech of the Iranian President Mahmoud Ahmadinejad at the Durban Review Conference on racism in Geneva on April 20.

Mr. Chairman, honorable secretary general of the United Nations, honorable United Nations high commissioner for human rights, Ladies and gentleman:

We have gathered in the follow-up to the Durban conference against racism and racial discrimination to work out practical mechanisms for our holy and humanitarian campaigns.

Over the last centuries, humanity has gone through great sufferings and pains. In the Medieval Ages, thinkers and scientists were sentenced to death. It was then followed by a period of slavery and slave trade. Innocent people were taken captive in their millions and separated from their families and loved ones to be taken to Europe and America under the worst conditions. A dark period that also experienced occupation, lootings and massacres of innocent people.

Many years passed by before nations rose up and fought for their liberty and freedom and they paid a high price for it. They lost millions of lives to expel the occupiers and establish independent and national governments. However, it did not take long before power grabbers imposed two wars in Europe which also plagued a part of Asia and Africa. Those horrific wars claimed about a hundred million lives and left behind massive devastation. Had lessons been learnt from the occupations, horrors and crimes of those wars, there would have been a ray of hope for the future.

The victorious powers called themselves the conquerors of the world while ignoring or down treading upon rights of other nations by the imposition of oppressive laws and international arrangements.

Ladies and gentlemen, let us take a look at the UN Security Council which is one of the legacies of World War I and World War II. What was the logic behind their granting themselves the veto right? How can such logic comply with humanitarian or spiritual values? Would it not be inconformity with the recognized principles of justice, equality before the law, love and human dignity? Would it not be discrimination, injustice, violations of human rights or humiliation of the majority of nations and countries?

The council is the highest decision-making world body for safeguarding international peace and security. How can we expect the realization of justice and peace when discrimination is legalized and the origin of the law is dominated by coercion and force rather than by justice and the rights?

Coercion and arrogance is the origin of oppression and wars. Although today many proponents of racism condemn racial discrimination in their words and their slogans, a number of powerful countries have been authorized to decide for other nations based on their own interests and at their own discretion and they can easily violate all laws and humanitarian values as they have done so.

Following World War II, they resorted to military aggression to make an entire nation homeless under the pretext of Jewish suffering and they sent migrants from Europe, the United States and other parts of the world in order to establish a totally racist government in occupied Palestine. And, in fact, in compensation for the dire consequences of racism in Europe, they helped bring to power the most cruel and repressive racist regime in Palestine.

The Security Council helped stabilize the occupying regime and supported it in the past 60 years giving them a free hand to commit all sorts of atrocities. It is all the more regrettable that a number of Western governments and the United States have committed themselves to defending those racist perpetrators of genocide while the awakened-conscience and free-minded people of the world condemn aggression, brutalities and the bombardment of civilians in Gaza. The supporters of Israel have always been either supportive or silent against the crimes.

Dear friends, distinguished delegates, ladies and gentlemen. What are the root causes of the US attacks against Iraq or the invasion of Afghanistan?

Was the motive behind the invasion of Iraq anything other than the arrogance of the then US administration and the mounting pressures on the part of the possessors of wealth and power to expand their sphere of influence seeking the interests of giant arms manufacturing companies affecting a noble culture with thousands of years of historical background, eliminating the potential and practical threats of Muslim countries against the Zionist regime or to control and plunder the energy resources of the Iraqi people?

Why, indeed, almost a million people were killed and injured and a few more millions were displaced? Why, indeed, the Iraqi people have suffered enormous losses amounting to hundreds of billions of dollars? And why was billions of dollars imposed on the American people as the result of these military actions? Was not the military action against Iraq planned by the Zionists and their allies in the then US administration in complicity with the arms manufacturing countries and the possessors of wealth? Did the invasion of Afghanistan restore peace, security and economic wellbeing in the country?

The United States and its allies not only have failed to contain the production of drugs in Afghanistan, but the cultivation of narcotics has multiplied in the course of their presence. The basic question is that what was the responsibility and the job of the then US administration and its allies?

Did they represent the countries of the world? Have they been mandated by them? Have they been authorized by the people of the world to interfere in all parts of the globe, of course mostly in our region? Are not these measures a clear example of egocentrism, racism, discrimination or infringement upon the dignity and independence of nations?

Ladies and gentlemen, who is responsible for the current global economic crisis? Where did the crisis start from? From Africa, Asia or from the United States in the first place then spreading across Europe and their allies?

For a long time, they imposed inequitable economic regulations by their political power on the international economy. They imposed a financial and monetary system without a proper international oversight mechanism on nations and governments that played no role in repressive trends or policies. They have not even allowed their people to oversea or monitor their financial policies. They introduced all laws and regulations in defiance of all moral values only to protect the interests of the possessors of wealth and power.

They further presented a definition for market economy and competition that denied many of the economic opportunities that could be available to other countries of the world. They even transferred their problems to others while the waves of crisis lashed back plaguing their economies with thousands of billions of dollars in budget deficit. And today, they are injecting hundreds of billions of dollars of cash from the pockets of their own people and other nations into the failing banks, companies and financial institutions making the situation more and more complicated for their economy and their people. They are simply thinking about maintaining power and wealth. They could not care any less about the people of the world and even their own people.

Mr. President, Ladies and gentlemen, Racism is rooted in the lack of knowledge concerning the root of human existence as the selected creature of God. It is also the product of his deviation from the true path of human life and the obligations of mankind in the world of creation, failing to consciously worship God, not being able to think about the philosophy of life or the path to perfection that are the main ingredients of divine and humanitarian values which have restricted the horizon of human outlook making transient and limited interests, the yardstick for his action. That is why evil’s power took shape and expanded its realm of power while depriving others from enjoying equitable and just opportunities of development.

The result has been the making of an unbridled racism that is posing the most serious threats against international peace and has hindered the way for building peaceful coexistence in the entire world. Undoubtedly, racism is the symbol of ignorance which has deep roots in history and it is, indeed, the sign of frustration in the development of human society.

It is, therefore, crucially important to trace the manifestations of racism in situations or in societies where ignorance or lack of knowledge prevails. This increasing general awareness and understanding towards the philosophy of human existence is the principle struggle against such manifestations, and reveals the truth that human kind centers on the creation of the universe and the key to solving the problem of racism is a return to spiritual and moral values and finally the inclination to worship God Almighty.

The international community must initiate collective moves to raise awareness in afflicted societies where ignorance of racism still prevails so as to bring to a halt the spread of these malicious manifestations.

Dear Friends, today, the human community is facing a kind of racism which has tarnished the image of humanity in the beginning of the third millennium.

World Zionism personifies racism that falsely resorts to religions and abuses religious sentiments to hide its hatred and ugly face. However, it is of great importance to bring into focus the political goals of some of the world powers and those who control huge economic resources and interests in the world. They mobilize all the resources including their economic and political influence and world media to render support in vain to the Zionist regime and to maliciously diminish the indignity and disgrace of this regime.

This is not simply a question of ignorance and one cannot conclude these ugly phenomena through consular campaigns. Efforts must be made to put an end to the abuse by Zionists and their political and international supporters and in respect with the will and aspirations of nations. Governments must be encouraged and supported in their fights aimed at eradicating this barbaric racism and to move towards reform in current international mechanisms.

There is no doubt that you are all aware of the conspiracies of some powers and Zionist circles against the goals and objectives of this conference. Unfortunately, there have been literatures and statements in support of Zionists and their crimes. And it is the responsibility of honorable representatives of nations to disclose these campaigns which run counter to humanitarian values and principles.

It should be recognized that boycotting such a session as an outstanding international capacity is a true indication of supporting the blatant example of racism. In defending human rights, it is primarily important to defend the rights of all nations to participate equally in all important international decision making processes without the influence of certain world powers.

And secondly, it is necessary to restructure the existing international organizations and their respective arrangements. Therefore this conference is a testing ground and the world public opinion today and tomorrow will judge our decisions and our actions.

Mr. President, Ladies and Gentlemen, the world is going through rapid fundamental changes. Power relations have become weak and fragile. The sound of cracks in the pillars of world systems can now be heard. Major political and economic structures are on the brink of collapse. Political and security crises are on the rise. The worsening crisis in the world economy for which there can be seen no bright prospect, demonstrates the rising tide of far-reaching global changes. I have repeatedly emphasized the need to change the wrong direction through which the world is being managed today and I have also warned of the dire consequences of any delay in this crucial responsibility.

Now in this valuable event, I would like to announce to all leaders, thinkers and to all nations of the world present in this meeting and those who have a hunger for peace and economic well-being that the unjust economic management of the world is now at the end of the road. This deadlock was inevitable since the logic of this imposed management was oppressive.

The logic of collective management of world affairs is based on noble aspirations which centers on human beings and the supremacy of the almighty God. Therefore it defies any policy or plan which goes against the influence of nations. The victory of right over wrong and the establishment of a just world system has been promised by the Almighty God and his messengers and it has been a shared goal of all human beings from different societies and generations in the course of history. Realization of such a future depends on the knowledge of creation and the belief of the faithful.

The making of a global society is in fact the accomplishment of a noble goal held in the establishment of a common global system that will be run with the participation of all nations of the world in all major decision making processes and the definite root to this sublime goal.

Scientific and technical capacities as well as communication technology have created a common and widespread understanding of the world society and has provided the necessary ground for a common system. Now it is upon all intellectuals, thinkers and policy makers in the world to carry out their historical responsibility with a firm belief in this definite root.

I also want to lay emphasis on the fact that Western liberalism and capitalism has reached its end since it has failed to perceive the truth of the world and humans as they are.

It has imposed its own goals and directions on human beings. There is no regard for human and divine values, justice, freedom, love and brotherhood and it has based living on intense competition, securing individual and cooperative material interest.

Now we must learn from the past by initiating collective efforts in dealing with present challenges and in this connection, and as a closing remark, I wish to draw your kind attention to two important issues:

Firstly, it is absolutely possible to improve the existing situation in the world. However it must be noted that this could be only achieved through the cooperation of all countries in order to get the best out of the existing capacities and resources in the world. My participation in this conference is because of my conviction to these important issues as well as to our common responsibility of defending the rights of nations vis-à-vis the sinister phenomena of racism and being with you, the thinkers of the world.

Secondly, mindful of the inefficiency of the current international political, economic and security systems, it is necessary to focus on divine and humanitarian values by referring to the true definition of human beings based upon justice and respect for the rights of all people in all parts of the world and by acknowledging the past wrong doings in the past dominant management of the world, and to undertake collective measures to reform the existing structures.

In this respect, it is crucially important to rapidly reform the structure of the Security Council, including the elimination of the discriminatory veto right and to change the current world financial and monetary systems.

It is evident that lack of understanding of the urgency for change is equivalent to the much heavier costs of delay.

Dear Friends, beware that to move in the direction of justice and human dignity is like a rapid flow in the current of a river. Let us not forget the essence of love and affection. The promised future of human beings is a great asset that may serve our purposes in keeping together to build a new world.

In order to make the world a better place full of love and blessings, a world devoid of poverty and hatred, merging the increasing blessings of God Almighty and the righteous managing of the perfect human being, let us all join hands in friendship in the fulfillment of such a new world.

I thank you Mr. President, Secretary General and all distinguished participants for having the patience to listen to me. Thank you very much.

[ DVD-John: Life in Jail for Mailed DVD? ]

Norge hadde sin DVD-Jon, men historien om DVD-John er enda mer fantastisk. Og skremmende.

Den såkalte DVD-Jon – Jon Lech Johansen – bor i Lardal i Vestfold. Da han høsten 1999 ønsket å se DVDer han selv hadde kjøpt på den computeren han ville se dem på – her en Linux-boks – skrev han i samarbeid med likesinnede programmet DeCSS – som ripper DVDer. Huset hans ble stormet av FBI – fra Amerika – etter at underholdningsgigantene der borte fikk panikk og sendte sine soldater. DVD-Jon ble imidlertid frikjent på alle punkter, han, i 2003.

Enter DVD-John. DVD-John – aka Anthony John Hill – aka Muad’Dib – er en 60 år gammel mann født i Sheffield, som i 2007 produserte en dokumentarfilm ved navn «7/7 Ripple Effect». Filmen omhandler terrorangrepet på kollektivnettet i London 7. juli 2005. Natt til tirsdag 10. februar 2009 ble 60-åringen pågrepet og arrestert av Gardai-styrker i sitt hjem i småbyen Kells i Irland.

7_7_post

Onsdag 11. februar kan vi lese i Irish Times at mannen ble fremstilt for irsk Høyesterett etter arrestasjonen, og der anklaget for å ha sendt en DVD – sin egen DVD – i et brev til en adresse i nabolandet Storbritannia.

Nabolandet ville ved hjelp av en europeisk arrestordre (EAW) ha DVD-John utlevert. En EAW er ifølge svensk Wikipedia:

en arresteringsorder som förpliktar stat som är medlem i Europeiska unionen att till annan sådan stat utlämna person som är misstänkt för brott vilket den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för brottet och för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Forbrytelsen han er mistenkt for har strafferammen fengsel på livstid. DVD-John skal altså etter den irske rettens mening utleveres til nabolandet Storbritannia, der han risikerer en livstidsdom, fordi han har sendt sin egen dokumentar på en egenprodusert DVD i en konvolutt med irske frimerker.

Rent juridisk dreier arrestordren seg om at DVD-John etter britisk retts mening skal ha forsøkt å forstyrre rettens gang gjennom å sende DVDen til en dommer og juryformann under en rettssak relatert til terrorangrepet i 2005 – 7/7.

Påstanden er videre at han i mai og juni 2008 skal ha sendt flere eksemplarer av denne DVDen i konvolutter med irske frimerker, samt mellom september 2007 og desember 2007, henholdsvis til dommer/juryformann og til fem slektninger av de drepte fra London-terroren.

DVD-John skal under pågripelsen 10. februar ha innrømmet å ha sendt DVDen. Datautstyret hans ble beslaglagt, og han sitter nå fengslet frem til 17. april, i påvente av utlevering til England.

Stridens eple: Her er dokumentaren DVD-John sendte pr brev til nabolandet:

Etter fengslingsmøtet 2. april har DVD-John 15 dager på seg til å levere en anke til Høyesterett. Her bør han typisk vise til punkt 37 i EAW-loven, som i relativt klare ordelag fastslår at DVD-John ikke kan utleveres dersom arrestordren er utstedt med bakgrunn i den begjærtes politiske eller religiøse meninger.

Irsk rett har pålagt DVD-John å levere inn passet sitt og forbudt ham å diskutere 7/7 med mennesker i England og Wales. Du kan laste ned dokumentaren hans her (.avi), her (BT) eller her (BT).

Andre dokumentarfilmer om 7/7 er «Ludicrous Diversion» og «Mind the Gap».

I en videopodcast fra NRK søndag aften kommer følgende frem om det offisielle Norges syn på «radikal islam»:

Det finnes radikal islam i Norge, slo PST-sjefen fast på et dialogmøte, der også Kronprinsen deltok. […]

Det fins radikal islam i Noreg, det slo PST-sjefen, Jørn Holme, fast under ein debatt idag.

Det har den siste uken vært uenighet innad i Arbeiderpartiet om hvorvidt dette er et problem her i landet. […]

I dagens debatt slo PST-sjefen fast at det er radikal islam her i landet:

– Vi har det, dessverre. Det er heldigvis et lite problem, men når vi har det, så er det et alvorlig problem. Men vi håndterer det.

Ka e PST sin definisjon av radikal islam?

– Altså, radikal islamisme innebærer en form for ekstrem islamisme, som gjør at man vil bygge en religiøs stat med sharia-lovgivning, opprette det såkalte kalifatet og gjøre det med vold som virkemiddel. […]

– Det finnes altså ifølge PST den typen ekstremisme som kan føre til vold, det må vi ta sterkt avstand fra. [Jonas Gahr Støre]

demokrati

Staten Norge har til sammenligning en styreform som må kalles radikalt plutokrati, som gjør at man vil bygge en fascistisk stat med antiterror-lovgiving, opprette det såkalte diktaturet og gjøre det med vold som virkemiddel.

Jeg er på min side et eksempel på at det finnes radikalt folkestyre i Norge, idet jeg gjerne vil bygge en demokratisk stat med rettsstatslovgivning, og opprette det såkalte folkestyret, i ytterste konsekvens med vold som virkemiddel.

Og la oss være ærlige og realistiske her: En nasjon endrer aldri styreform over natten eller over et år uten at det kommer til situasjoner der vold brukes som virkemiddel. Jeg skjønner ikke hvorfor dette skulle forundre noen: Den norske stat bruker vold daglig i de nasjoner Norge har okkupert, og det norske politiet bruker også vold døgnet rundt. Voldsbruk er bare et tegn på vilje, fx til å opprettholde en vedtatt orden.

Hans Rustad driver den ekle lille fremmedfiendtlige bloggen Document.no, der han sammen med likesinnede tilsynelatende er livredd for alt som lukter av religionsfrihet.

Utgangspunktet er denne gang et foredrag den norskspråklige imamen Madni holdt i regi av foreningen IslamNet på Bislet 8. mai i fjor. Dette foredraget ble først 24. februar i år omtalt i norske massemedier, altså 9 måneder og 16 dager etter HiO-forelesningen. Vi får anta at TV2 har sine gode – om enn aldri så uransakelige – grunner for timingen av oppslaget.

Dette predikes på norsk, og det i seg selv er en sterk opplevelse, og det forkynnes fra et kateter på Høgskolen i Oslo. I auditoriet sitter mange unge muslimer – kvinner og menn. De lytter med oppmerksomhet. Dette er det de blir foret med på en offentlig høgskole – på selveste frigjøringsdagen.

Grepet med å blande inn at det var 8. mai, frigjøringsdagen fra 1945, har Rustad bare lånt fra TV2, som åpenbart selv mener det er skremmende og riv, ruskende galt at en religiøs studentforening kan få arrangere en gjesteforelesning på en torsdag i mai.

Rustad hisser opp både seg selv og sine vel så rabiate sidekicks over dette, og velger seg artikkeloverskriften «Diktatur på norsk». Intet mindre.

Det har åpenbart ikke slått rasisten Rustad at frigjøringsdagen i 1945 var en frigjøring fra fascisme og religiøs og kulturell ensretting. At det var en frigjøring fra forfølgelse og deportasjon av jøder, homofile, sosialister og intellektuelle.

At man i den norske religionsfrihetens navn kan få bruke en vanlig hverdag i mai – som her tilfeldigvis også er frigjøringsdagen – til å holde en forelesning om islam og 9/11 er med andre ord i sin skjønneste orden og en logisk konsekvens av frigjøringen fra fascismen (i Rustads sinn er jo Norge idag et fritt land som kan gjøre som det vil).

Hans Rustad er med andre ord sprøyte gal. I alle fall er den demagogiske retorikken hans det.

Og mainstreammedia på sin side? 290 dagers reaksjonstid på en forelesning er jo påfallende mye, men det er kanskje mer forståelig at TV2 og NTB (og med NTB alle landets aviser) sparte oppslaget til februar 2009, når man ser det i sammenheng med Fremskrittspartiets valgkamp og lanseringen av fører Jensens nye gardiner?

Vi merker oss altså at massemediene kun er interessert i 9/11-skepsis når de kan trekke inn skjeggete imamer eller kvisete DJ-jyplinger som vel egentlig jobber for den andre siden. I norske medier eksisterer slett ikke 9/11 Truth Norge, heller ikke den originale amerikanske 9/11 Truth-bevegelsen, med sine Architects & Engineers for 9/11 Truth, Firefighters for 9/11 Truth, Muslims, Jews & Christians for 9/11 Truth og so bortetter. Det er bare muslimer (og DJer) som er opptatt av dette, og det er farlig islamistisk ekstremisme å si at USA sto bak 9/11, og PST må selvsagt passe enda bedre på disse skumle muslimene nå.

Vi lever i et sykt, sykt samfunn.

What is The Matrix?

Det sies at norske politiuniformer ikke må skjemmes og belemres med polititjenestemennenes egne effekter og symboler for politisk og religiøs overbevisning. Som til dømes skaut, nærmest skriker det fra underteksten, for dette handler først og fremst om det foreløpig siste i en uendelig rekke av stort oppslåtte saker der muslimene er slemme, skumle og farlige. Snart har de tatt over hele Europa, må vite.

Kristen-fascistisk tidslinje for dummies:

  • 1929: Dagens norske politisymbol ble foreslått av en komité for helhetlig uniformering av politiet.
  • 1933: Den snasne plakaten over ble laget som propagandaplakat for de italienske fascistene.
  • 1935: Politiets bruk av fascismens symbol – kors & fasces – ble godkjent ved kongelig resolusjon.

 
Wikipedia kan fortelle at kors-fasces-kombinasjonen skal symbolisere fascismens enhet med kristendommen (as shown by a crucifix being held alongside a fasces, the symbol of Italian Fascism).

Vi må gå ut fra at kombinasjonen skal symbolisere den samme enheten i Norge og på de norske politidraktene, politibilene og brevarkene. Heil Mussolini!

snut

Mye bedre med rene kristenkors og ren fascisme enn politisk-religiøse symboler som hijab / skaut, eller hur?