Hopp over navigasjon

Category Archives: bevissthet

Mange av oss – som fx Ole Christian Juvet Herup – er med rette oppgitt over mennesker som fx John Færseth, Øyvind Strømmen, Asbjørn Dyrendal og Geir Hongrø, og denne oppgittheten er knyttet til argumentasjonen rundt konsepter som antisemittisme, zionisme og konspirasjonsteorier.

Jeg vil her forsøke å utrede og klare opp disse tingene. Det kjedeligste jeg vet er ting som går i ring og aldri kommer til døra, som klokken i den berømte gåten. Og kjedsomhet er som kjent kreativitetens og inspirasjonens fremste motor.

Hva er grunnen til at disse menneskene virker så irriterende tilbakestående i disse diskusjonene? Én grunn er selvsagt deres klippekort hos redaksjonene, der de liksom er på den rette siden av ond/god-skillet, noe vi andre ikke akkurat er 100% enige i. Vi ser oss ikke som slemme, som Rive-Rolf (jeg har nettopp vært i barnebursdag etter et kinobesøk).

Hovedgrunnen er nok likevel at disse menneskene argumenterer på en religiøs måte. Jeg skal forklare hva jeg mener med dette. Menneskene jeg har eksemplifisert ovenfor har pekt seg ut et knippe med Satan-entiteter, som da blir absolutt onde i deres religiøse forestillingsverden. Andre skribenter blir da for dem å anse som å «stå i ledtog med Satan» dersom de sier eller skriver eller mener noe som kan minne om noe som Satan har sagt, skrevet eller ment.

Rasjonelle, skeptiske mennesker vil selvsagt trekke i tvil selve utpekelsen av disse Satan-entitetene, og spørre om de virkelig er 100% onde, eller om det kanskje er disse religiøst argumenterende menneskene – la oss kalle dem «de argumentasjonsretarderte» – som gjennom sine religiøse og irrasjonelle tankeprosesser (egentlig følelsesprosesser) har stemplet relativt uskyldige og velmenende mennesker som sataniske (les: Absolutt Onde).

Et lite eksempel: Ahmadinejad = Satan. Ahmadinejad snakker om zionisme. Torstein Viddal snakker om zionisme. Ergo står Viddal i ledtog med Satan.

Ahmadinejad er for det første ingen satan, men et menneske av kjøtt og blod som har tvilsomme og negative sider som alle statsledere. Det lyves over en lav sko om Ahmadinejad, og Ahmadinejad er selvsagt ikke så ond og fæl som han fremstår som dersom en faktisk tror på disse ondsinnede propagandaløgnene om Ahmadinejad.

Hvorfor snakker Ahmadinejad om zionisme? Kan det være fordi en av de absolutt fremste fiendene av og truslene mot det Iran han er statsleder for, er den erklært zionistiske staten Israel? Ser vi for oss at en leder som Ahmadinejad ikke skal ha lov til å prate om sin og sitt folks aller verste fiende? Skal han ikke få lov til å nevne zionismen? Det blir selvfølgelig helt absurd.

Det blir som om nordmenn under okkupasjonen ikke skulle få lov å nevne tyskerne eller nazismen. Det får være grenser for okkupasjon, om ikke okkupantene også skulle okkupere selve språket og sinnene til de okkuperte.

Vi har da allerede mer eller mindre avsatanisert Ahmadinejad. Han vil ikke utrydde jødene selv om zionistene hevder det i sine propagandaløgner. Det er avslørt for mange år siden i bl.a Guardian at dette er en ren propagandaløgn. Ahmadinejads Iran har heller ikke atomvåpen eller noe atomvåpenprogram, tvert imot ønsker de å forsyne seg selv med atomenergi, noe de har all rett til utfra selve statuttene til IAEA – atomenergibyrået. Hele poenget med IAEA er å utbre atomenergi, men USA og zionistene har sørget for å presse IAEA og skifte ut lederne deres slik at de nå liksom er imot iransk atomenergi, which is utterly absurd. Ingen land er i IAEAs historie blitt inspisert så mange ganger av IAEA uten at IAEA har funnet noen som helst tegn til at de prøver å utvikle atomVÅPEN.

Så vil disse argumentasjonsretarderte menneskene hevde at Viddal her virker mistenkelig opptatt av å avsløre disse zionistiske løgnene, og at Viddal dermed må ha et særskilt horn i siden til zionistiske løgner, og følgelig zionister, og følgelig jøder. Kanskje vil også Viddal utrydde hver siste jøde?

10 poeng til den som greier å få øye på svakheten i DET resonnementet!

Men likevel, for alle dem som ikke oppnår 10 poeng her: Nei, jeg ønsker ingen utryddelse av noe folkeslag, jeg vil bare ut av denne irriterende stillestående argumentasjonsbakevjen. Jeg vil avsløre disse absurd irriterende argumentasjonsmåtene for å bringe noen viktigere ordskifter litt videre, slik at de ikke blir stående i stampe.

De argumentasjonsretarderte peker seg altså først ut en Satan som de så finner folk som liksom står i ledtog med. Det er en religiøs fremgangsmåte som vi kjenner igjen fra den mørke middelalder, og ikke minst fra hekseprosessene. Metoden er basert på tro, overtro og frykt. Vi skal alle sammen liksom frykte og skjelve ved tanken på å bli satt i bås med og mistenkes for å stå i ledtog med, disse feilaktig utpekte Sataner.

Det er ikke de eksemplifiserte norske personene nevnt over som har funnet opp denne forkvaklede metoden. Selvfølgelig er det ikke det. Den er gammel som alle haugene. Og i vår tid springer den først og fremst utfra Amerika.

I Amerika, eller rettere sagt i Amerikas kolonier, som den ved Guantanamo på Cuba, har uskyldige sittet fengslet under tortur i over et tiår fordi de «mistenkes for å stå i ledtog med» Osama bin Laden og al-Qaida. Man skulle tro at de etter et tiår ville ha noen form for beviser for at de faktisk sto i ledtog med disse Sataner, men nei. Man skulle også tro at de ville ha beviser for at Osama bin Laden faktisk var Satan – her: at ObL faktisk sto bak 9/11. Det har de ikke greid å bevise. Det innrømmer de selv.

Lignende argumentasjonsretarderte metoder brukes når det gjelder konspirasjoner, konspirasjonsteorier og de såkalte «konspirasjonsteoretikerne».

For å ta det siste aller først: Det er fullstendig idiotisk å kalle noen mennesker for konspirasjonsteoretikere. Først og fremst fordi alle mennesker er det, og fordi begrepet slik sett ikke skiller én gruppe mennesker fra resten av menneskeheten. Det blir med andre ord like teit som å kalle visse mennesker for vanndrikkere, når hvert eneste menneske på denne planeten drikker vann og er fullstendig avhengig av vann for å leve fra dag til dag. Når det ikke eksisterer mennesker som IKKE drikker vann, blir det vrøvl å kalle en liten minoritet av menneskene for vanndrikkere (generelt sett, man kan selvfølgelig kalle dem det i en viss setting, som på en bar, dersom de kun drikker vann og slik sett ikke bidrar til stedets økonomi).

Hvorfor er alle tenkende mennesker i hele verden konspirasjonsteoretikere? Jo, fordi alle tenkende mennesker i hele verden har konspirasjonsteorier. Alle tenkende mennesker i hele verden mener terrorangrepene mot New York og London ble begått av to eller flere usle kjeltringer. Det er ingen som tror det var én eller null kjeltringer som utførte disse massemordene. Uenigheten går ikke på det, men på hvilken bande av kjeltringer. Altså holder alle tenkende mennesker i hele verden seg med minst én konspirasjonsteori, og de kunne dermed kalles «konspirasjonsteoretikere», hvis det altså ikke var slikt et komplett meningsløst begrep.

De argumentasjonsretarderte later ofte som om de ikke forstår dette. De later som om «konspirasjonsteoretikerne» er en ørliten forskrudd minoritet. De later som om konspirasjonsteorier allerede i utgangspunktet må være feilaktige og teite (det blir som å si at alle lovbrudd må begås av enkeltpersoner som handler og planlegger handlingene sine helt på egenhånd, og at alle teorier om samarbeid med andre personer er feilaktige og teite). Og de later ikke minst som om de tror en konspirasjon (et samarbeid om noe ulovlig) er det samme som en konspirasjonsteori (en teori om et samarbeid om noe ulovlig).

Avslutningsvis om antisemittisme: De argumentasjonsretarderte later som om de tror kritikk av en rasistisk ideologi er rasisme. Altså at zionismekritikk = jødehat. Den faller på sin egen urimelighet, men like fullt er det slikt sludder som serveres fra de argumentasjonsretarderte toskene, hver eneste dag året rundt.

Slettet fra Nye Bøker hos Dagsavisen av ideologiportvokter Stian Bromark.

Taliban Norge har intervjuet undertegnede om skrivingen av krimromanen «Politisporet», som i disse dager legges ut fritt på nett kapittel for kapittel.

Bilde

Demokratiaktivisten Torstein Viddal skriver i disse dager kriminalromanen «Politisporet», som fokuserer spesielt på Politi- og lensmannsetatens mistenkelig mange maveplask den dagen terroren rammet Norge, og i hvilken grad disse kan forklares med korrupsjon, infiltrasjon eller konspirasjon.

– Hvorfor en roman om 22/7? Og hvorfor publisere den før den er ferdigskrevet?

Alle liker vel å tenke at de har en roman inni seg? Mer seriøst begynte det å skje så mye merkelig i livet mitt – parallelt med at nyhetssøket på etternavnet mitt begynte å returnere overskrifter som «Føles som å være i en Hollywood-film» – at jeg tenkte: Her er det noe! Dette kan det bli bok av. Det interessante med å publisere ett og ett kapittel av kriminalromanen samtidig med at det faktiske terrorangrepet etterforskes, er at leserne da kan tipse privatetterforsker Karlsen om interessante spor og indisier.

– Søker du ofte efter deg selv i nyhetene?

Etter at NRK i juli spredde et rykte til Agence France-presse som endte opp i aviser verden over på en 20-30 forskjellige språk om at jeg skulle være innvalgt representant for Fremskrittspartiet, syns jeg det er greit å følge litt med i hva tabloidmediene sier om meg, ja. Før du vet ordet av det tror gamle damer med paraply at de har en grunn til å slå deg i hodet med den.

– Du har valgt å kalle romanen for «Politisporet», hvilket bringer tankene over på Palme-saken og mistanken om at elementer i det svenske politiet kunne være involvert i selve attentatet på statsministeren. Er det grunn til å frykte noe lignende i forhold til Utøya og 22/7?

Nå er jo «Politisporet» en roman, og derfor skjønnlitterær fiksjon. Når det er sagt, stiller jeg meg bak statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger, som etter den siste av høringene i regi av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité spør seg hvorfor alle kriseplaner ble glemt, og hvordan politiet kunne svikte så totalt. Den svenske krimforfatteren Leif GW Persson har skrevet en Palme-trilogi – «Fall of the Welfare State» – der nettopp «polisspåret» står sentralt, fryktelig mange år etter selve mordet. Da Palme også var sosialdemokrat, blir 22/7 litt som et Palme-drap med 77 drepte, og de samme kreftene kan teoretisk sett stå bak dette. Jeg tenkte også jeg kunne være litt tidlig ute.

– Er boken på noe vis selvbiografisk? Jeg hører blandt annet rykter om at du skal ha skrevet «norgeshistoriens dyreste bloggpost»? Hvor stor er egentlig avstanden mellom romanfiguren Karlsen og virkelighetens Viddal?

Jeg kan dessverre ikke kommentere den aktuelle juridiske tvisten, men det er klart at jeg bruker elementer fra eget og andres virkelige liv når jeg skriver krim. Men at både Karlsen og jeg ringes opp av Oslopolitiet etter bloggposter, og at vi begge satt i politiavhør den 29. november på grunn av artikler vi har skrevet, er rent tilfeldig, for å tyvlåne litt fra en forklaringsmodell politiet selv ofte bruker i forbindelse med «innsatsen» deres den 22. juli. Dessuten bor Karlsen i Strandgaten i Bergen, mens jeg bor i Akersveien i Oslo.

Politisporet / Torstein Viddal. Oslo : Glohug, 2013. —ISBN 978-82-93070-02-3 (epub). Romanen publiseres kapittel for kapittel på nett, og kan leses gratis på politisporet.origo.no.

Intervjuet fins også i engelsk språkdrakt for folk med internasjonale bekjente.

«Alt for Norge» var valgspråket dansken Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel tok da han 18. november 1905 fikk ny jobb og nytt navn, Haakon VII. Valgspråket er bragt videre helt inn i vår tid, først av Kong Olav V, og sist 17. januar 1991 av Kong Harald V, som forøvrig skal ha pionert uttrykket «våre nye landsmenn».

22. juli 2011 sprengte israelvennen Anders Behring Breivik regjeringskontorene og Olje- og energidepartementet på Einar Gerhardsens Plass i Oslo sentrum, der 7 mennesker ble drept, før han dro videre til AUFs sommerleir på Utøya og meiet ned og drepte oppunder 90 sosialdemokratiske tenåringer. Disse hadde blant annet brukt leiroppholdet til å prøve å påvirke moderpartiet til fordel for en boikott av Israel på grunn av landets mange menneskerettighetsbrudd.

Terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik valgte seg 65-årsdagen for den zionistiske terrorgruppen Irguns terrorbombing av King David Hotel i Jerusalem for sine ideologisk forkvaklede aksjoner mot det regjerende norske Arbeiderpartiet. Bombene den 22. juli 1946 drepte 91 mennesker og såret 46. Hotellet var hovedvarteret for de britiske mandatmyndighetene i Palestina, deriblant de britiske militære styrkene.

Gitt Behrings erklærte støtte til den zionistiske høyreekstreme ideologi, hans valg av kampform – terrorisme og massedrap – samt hans valg av dato for den dødelige aksjonen, finner jeg det rimelig å si at Behring kjemper en unorsk kamp, med unorske midler på vegne av en fremmed makt. Anders Behring Breivik er vår første Quisling siden den 2. verdenskrig.

Denne ynkelige landsforræderens valgspråk må være «Alt for Israel!».

«So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.» – Behring

På tirsdag lanserte noen som hevder å være talsmenn for Anonymous en video som erklærer krig mot systemet, skriver Timothy Karr for Huffington Post i artikkelen «Anonymous Declares Cyberwar Against ‘the System’».

Anonymous snakker om en fredelig revolusjon som i tillegg må få TV-dekning. Vi har med andre ord ikke med noen vanlig revolusjon å gjøre her, for de er jo som kjent både «væpna» og uten gratisreklame i eteren. Og selv om det er vanskelig å vite om dette «er» Anonymous, gitt deres løse og anonyme struktur, oppfordrer i alle fall skaperne av videoen teknisk kyndige mennesker til å bruke sine ferdigheter til å bli «digitale undergrunnskrigere».

Er revolusjonen allerede begynt?

At 0%: CableGate fully released in 2018?

PS: Of the 18 cables that were reported by this blog as missing from the WikiLeaks torrents, only 4 have found their way back in. These are:

09CAIRO746
09CASABLANCA226
09MADRID71
09TELAVIV2502

Do we sense a need for a new project – WikiLeaksLeaks?

WikiLeaks withdraws 18 cables – CableGate complete in 2018

WikiLeaks withdraws 18 cables – CableGate complete in 2018

In an unanticipated twist, WikiLeaks Monday withdrew 18 cables, leaving the already leaked number of cables from the so-called «CableGate» at 913. That amounts to about 0.36% of the 251.287 cables alleged to be about to be released from the self-declared «whistleblower» entity. As shown in the graph above, all the cables are now expected to be completely leaked sometime in late 2018.

These are the cables that are «no longer interesting» – one assumes – as of Monday 06 December 2010:

07PARIS322
08RABAT727
09CAIRO746
09CASABLANCA226
09CONAKRY797
09MADRID71
09OUAGADOUGOU1158
09OUAGADOUGOU1159
09PARIS1254
09PARIS1465
09RABAT1009
09RABAT1018
09RABAT988
09TELAVIV2502
10RABAT22
10RABAT34
10RABAT5
10RABAT8

In addition, these files have been reduced notably in size from CG929 to CG913:

05PARIS5335.html
06CARACAS958.html
06ISLAMABAD22174.html
06MADRID3104.html
06MOSCOW9533.html
06PARIS7755.html
07PORTAUPRINCE408.html
08BRASILIA880.html
08CAIRO9.html
08LAPAZ2623.html
08OSLO629.html
08OTTAWA136.html
08RIYADH102.html
08ROME1406.html
09KABUL2246.html

WikiLeaks: CableGate Years Until Completion (YUC)

In an unanticipated twist, WikiLeaks Monday withdraws 16 cables, leaving the already leaked number of cables from the so-called «CableGate» at 913. That amounts to about 0.36% of the 251.287 cables alleged to be about to be released from the self-declared «whistleblower» entity. As shown in the graph above, all the cables are now expected to be completely leaked sometime in late 2017. Unless, of course, the allegedly «hunted» «outlaws» «Julian Assange» and WikiLeaks start sharing their cables at a higher rate than 100 a day, which has been the overall rule thus far.

WikiLeaks: CableGate Years Until Completion (YUC)

EDIT: The number of leaked cables has just gone up to 929. That means the full leak will be done in «just» 6 years.

If no-one stops WikiLeaks and modern-day Messiah Julian Assange, they will have released all the secret diplomatic cables somewhere in 2017. After starting out with a fresh dump of 219 cables on Day 1, giving the whole release process an estimated 3 years for the internet release of the alleged 215,287 cables, the pace went all downhill from there: After 3 days the ETA was 7 years, after 6 days 6 years, and then again after 8 days an ETA of 7 years.

Allegedly having the combined powers of the Western world and intelligence apparatus in his heals, I put it to Mr Assange that he should release all his cables immediately, or just be honest and call the bluff. By Christmas Eve he should tell us all who he’s working for.

Now, what are the odds of one man and one internet site dodging the bullets and cyberattacks of the united Western world for 7 – seven – full years? And what might our «cableguy» Julian Assange be thinking these days, releasing just about a hundred cables a day out of a full two hundred and fifty-one thousand two hundred and eighty-seven cables? Why has no mainstream media outlet asked these questions, and why do they keep lying about the quarter million cables being already leaked, when they’re clearly not? The 837 cables are only 0.33% of the total, snail-pace, leak.

Ta imot H*A*S*H, den danske julekalenderen i 2010, lagt til de danske okkupantleirene i Afghanistan.

Serien som ble produsert for den danske statskanalen DRTV ble for drøy for visning i desember 2009, og utsatt til desember 2010, da den igjen ble vurdert som for drøy for TV-seerne, og derfor lagt ut på YouTube av skaperne.

Nok et argument for å kaste TV-apparater og tunere på den skraphaugen dette mediet så absolutt fortjener. Ingenting verdt å se får sendes i dette mediet, så symptomatisk nok er H*A*S*H henlagt til nettet. Last ned og enjoy!