Hopp over navigasjon

Jeg er for første gang blitt tagget av en kompis som vil ha meg til å gi mitt besyv med i ett eller annet ærend eller temaområde.

 
Det er ingen ringere enn forfatteren og skribenten Amos Keppler som har vært ute og tagget. Hans ærend er at vi må si nei til den fremmedfrykten og den fryktens politikk som «Rasistpartiet» står for (hvorfor ikke «Fryktpartiet»?). Samt at vi må ta en alvorsprat med venner og kjente som stemmer eller vurderer å stemme Frp.

Nå trenger jeg ikke gå så veldig langt for å ta en slik prat. Tilfeldighetene gjorde at jeg uken før Keppler tagget meg meldte meg inn i Fremskrittspartiet. Slik møter jeg vel egentlig meg selv i døra, og der er jeg nå altså tvunget til å slå av en prat.

La meg først starte med å slå fast at du ikke bør frykte noe annet enn frykten selv. Frykten er et middel og en metode som eliten bruker for å fjerne forstanden din, for å få deg til å gå fra forstanden og godta hva som helst. Hitler brukte frykt. McCarthy brukte frykt. Bush og Blair brukte frykt. Og Fører Jensen bruker altså også frykt.

En fjær som blir til fem høns, er det munnhellet som best beskriver metoden man øker og bygger opp frykten og hatet gjennom. Løgn, usannheter og bakvaskelser, og ikke minst overdrivelser. I tillegg trenger man massemedier for å få fryktkampanjen til å gå på skinner. Disse mediene må dekke saken dag ut og dag inn i årevis.

I England og USA har man i tillegg gått til det skritt å bruke terroraksjoner, mot egne borgere, for å banke inn budskapet om frykt. Man legger helt enkelt skylden på den folkegruppen man ønsker å bygge opp frykt for og hat mot. Alle fra denne folkegruppen er tikkende bomber, er budskapet vi kan lese mellom linjene.

Denne lesingen mellom linjene er det folket – du og jeg – som må stå for. Staten sier aldri at alle muslimer er morderiske banditter. Aldri rett ut og i rene ord. I stedet bygger resten av frykt- og hatkampanjen på det skjellettet – om du vil – som disse traumatiske terroraksjonene utgjør. Og så legges det stadig mer kjøtt på beinet.

Antisemittisme kan ikke skapes i et vakuum, sa Josef Goebbels. Han var Hitlers propagandaminister, og visste hva han pratet om. Antisemittismen var hans fag og portefølje. Avisene gis et daglig emne, som han sa det, der jøden er skurken, som kan bli brukt. Ukebladene trengte ikke å hoppe på disse, bare ta dem som et stimulus.

Men jeg lovte altså innledningsvis å ta en alvorsprat med meg selv om hvorfor jeg har meldt meg inn i Fremskrittspartiet, og hvorfor jeg etter alle solemerker kommer til å gi min stemme til Fremskrittspartiet ved stortings- og sametingsvalget i september. Og, kjære leser, jeg skal ikke holde deg på pinebenken stort lenger.

De styrende – eller eliten, om du vil – har invitert Fører Jensen inn i maktens midte. Tøffe-Siv skal ta over styringen i provinsen Norvegia. Og for å få dette regimeskiftet til å virke demokratisk, må den ovenfor nevnte kampanjen i massemedia gå på skinner. Alle bør derfor stemme Fremskrittspartiet for å unngå terroraksjoner i Norge.

Jeg tagger videre: Audun Lysbakken, Brumlebass, Erik Kamfjord, Hans Rustad, Kenneth Johansen, Konrad og Leni.

Reklamer

10 Comments

 1. Stemme Frp for å unngå terroaksjoner?

  Og logikken er?

  Eller er dette en merkelig spøk?

  • Frank Slater
  • Posted 3. mars 2009 at 12.39
  • Permalink

  Dagens nazister=muslimer
  Dagens Goebbels=det mediale Norge
  Dagens SA=Blitz, SOS Rasisme
  Du=en nyttig idiot

 2. http://megafonen.org/2009/03/frp-m%C3%A5-legitimere-rasismen-sin-stiller-ut-innvandrere-som-stemmer-frp

  http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Minutes_Hate

  – —

  Det er nok både Rasistpartiet, Fryktpartiet og Hatpartiet vi står overfor her: Et moderne politisk parti som – i likhet med Hitlers Nasjonalsosialister – vinner velgere i økonomiske nedgangstider. Og hvis det kun er én ting jeg virkelig har fått forståelse av, over de seneste fem-seks åra, vel, så er det at vanlige arbeidsfolk, landet rundt, er blitt flinke til å styre sin begeistring over økt innvandring, både fra Irak og Somalia, Polen, Litauen og Albania. Det akk så konsekvente fremmedhatet til Frp kan så absolutt ende opp som noe av en valgvinner.

 3. Nei, huff. Eg går ikkje så langt som til å melde meg inn i Framstegspartiet berre for å unngå ei Krystallnatt i 2018 med hijab- og Koranbrenning og det eine med det andre. Høgrevinden snur vel snart – som Halvdan Sivertsen nettopp song på den einaste kanalen ein treng, NRK.

  Når Frp’arar klarte å etterkvart like både filippinarar, thailendarar og ein og annan frå både Afrika og Sør-Amerika då klarer dei vel ein vakker dag og å godta dei som les i andre ting enn Bibelen og Vi Menn.

 4. Jepp, rasistpartiet, fryktpartiet og hatpartiet er alle gode betgnelser. Det er en merkelig logikk å melde seg inn for å hindre at det blir enda verre eller fordi de bare er litt verre enn de andre partiene eller fordi lite blir avgjort av stortinget eller av politikerne generelt.

  Jeg er enig med Konrad her. Da jeg først hørte det så trodde jeg også det var en dårlig spøk. Nå har jeg fått bekreftet at det IKKE er en spøk og/eller ironi.

  • Roy Bakkeng
  • Posted 4. mars 2009 at 12.56
  • Permalink

  Islamisme og «FrP-allergi»
  Nylig oppdaget jeg ordet etnosentrisitet i en stortingsmelding som dreide seg om integrasjon av innvandrere. Etnosentrisitet vil si at etniske grupper kan mene at deres egen kultur er andre kulturer overlegen. Vi som er etniske nordmenn, er ofte etnosentriske idet vi synes at ikke-vestlige innvandreres holdninger og særpreg kan være uforståelige og vrient å akseptere. Vår skepsis gjør det derfor også problematisk for svært mange asylsøkere med de beste intensjoner å godta vår kultur og dermed å tilpasse seg våre tradisjoner. Dette er en alvorlig og ikke minst vanskelig og turbulent problemstilling.
  For å forsvare det vestlige verdenssamfunnets liberale verdier må vi ha en samfunnsdebatt og dialog med de moderate muslimene, hevdes det. Underforstått, hvis islam får utvikle seg til fundamental islamisme, kan islam med tiden utgjøre en trussel mot vårt demokrati. Den opplyste leser har naturligvis fått med seg at det er en vesentlig forskjell på en alminnelig muslim og en islamist. Islamisme er som kjent en politisk ideologi som er bygget på islam. For islamisten er ikke islam bare en religion som skal tros og praktiseres av muslimer, men også et politisk system som islamister vil tvinge staten til å innføre.
  Mulla Krekar – kanskje den mest kjente islamisten her i landet – fremholder at islams innmarsj i Vest-Europa er kommet for å bli. «… oppslutningen om islam bare øker. Jeg og alle muslimer er et bevis. Dere har ikke klart å endre oss. Det er vi som kommer til å endre dere. Se på utviklingen i befolkningen i Europa der antallet muslimer øker som mygg. Hver vestlige kvinne i EU produserer gjennomsnittlig 1,4 barn. Hver muslimske kvinne i de samme landene produserer 3,5 barn. I 2050 vil 30 % av befolkningen i Europa være muslimer…», uttalte han til Dagbladet 13. mars 2006.
  Som de fleste vet, har islam alltid vært en ekspansiv religion. Maurerne og osmanerne er klare eksempler på muslimenes erobringstrang. I sterk motsetning til mørkemennene i Taliban og al-Qaida har moderne islamistiske fundamentalister etter hvert forstått at terror ikke fører fram. De vil, nettopp som Krekar hevder, forsøke å innføre sin religiøse og implisitt sin politiske innflytelse i Vesten. Dette gjøres på demokratisk vis gjennom innvandring og befolkningsvekst – med andre ord en langsiktig, ikke-voldelig erobringstaktikk. Tyrkia banker nå på døren til EU. Slippes de inn, vil EØS-avtalen åpne for at et stort antall muslimske arbeidsinnvandrere med sine familier kommer hit.
  Pave Benedicts personlige sekretær, Georg Gänswein, uttalte til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung 27. juli 2007: «Vi kan ikke benekte at det pågår et forsøk på å spre islam i Vesten. Og vi bør ikke være altfor forståelsesfulle og blinde overfor trusselen mot Europas identitet».
  Etnosentrisitet i seg selv virker tilsynelatende ikke særlig urovekkende. Likevel, når muslimene blir mange nok, vil de med tiden kunne utgjøre en trussel. I dag bor det ca 120 tusen muslimer i Norge. Regnestykket og fasiten er elementær. Resultatet, perspektivet og ikke minst prognosene kan derimot være meget skremmende for kommende generasjoner.
  Det blir for dumt når «FrP-allergien» overskygger det som ligger klart i dagen – islam er på fremmarsj. For mange er det tydeligvis politisk ukorrekt å være enig med FrP uansett sak. Dessverre har jeg inntrykk av at andre partier skjeler til muslimske innvandrere i håp om å fiske stemmer. De tør ikke ta debatten. FrPs motiver kan man jo sikkert også sette spørsmålstegn ved – det er jo betimelig å rope ulv i et valgår. Riktignok har dette varskuet om ulv ljomet lenge fra FrP, men sett i kjølevannet av hijabflausen og den klønete debatten om blasfemiparagrafen er det kanskje riktig at noen tør sette dette på dagsordenen. Da er det kanskje beklagelig at det er et såpass populistisk parti som FrP.
  Imidlertid å hevde at utfallet mot muslimske innvandrere i Norge minner om jødeforfølgelsene i mellomkrigstiden i Tyskland, blir virkelig for dumt. Det tyder på en usedvanlig historieløshet. De som biter på denne retorikken, glemmer at jødene hadde vært velintegrerte og velfungerende i det tyske samfunnet i hundrevis av år. Forfølgelsene skyldtes nazistenes vanvittige raseideologi, og det blir stygt og dypt urettferdig å trekke paralleller til FrP. Det burde enhver forstå.
  Når tilsynelatende muslimenes islamittiske ledere motarbeider integreringen i det norske samfunnet, mennene hindrer konene sine å lære seg norsk, barna får ikke å ha etnisk norske venner, og muslimske familier sender døtrene sine til hjemlandet for tvangsgifting, da er det noe som er rivruskende galt. Det kan virke som om mange av dem faktisk foretrekker segregering i muslimske gettoer. Det er dette FrP peker på, og det er ikke populistisk.
  Hvilke samfunnspolitiske grep vi bør ta for å unngå at etnosentrisitet kan utvikle seg til sjåvinisme eller islamisme, rasisme eller fremmedfrykt, er en meget intrikat og komplisert problematikk. Oppfordring til dialog er innlysende. Fornuftige mennesker vil i det lengste unngå konflikter. Imidlertid, dersom vi forholder oss passive og ikke tar denne oppgaven på alvor, frykter jeg at både vår kulturarv og vår felles fremtid står i fare. Andre fremtidsperspektiver vil jeg nødig beskrive.

  • Vidd
  • Posted 4. mars 2009 at 23.30
  • Permalink

  Det må være klinkende klart at vi i Fremskrittspartiet først og fremst bruker fremmedfrykten som velgermagnet. Og vi bruker frykten som frigjøring fra kravet om rasjonelle beslutninger.

  Vi er overhode ikke rasister, eller nasjonalister, tvert imot ønsker vi å bruke nordmenns rasisme til å endre samfunnet på en rekke andre områder, slik at det vil ligne mer på samfunn vi vanligvis ikke liker å sammenligne oss med, som fx Tyrkia eller USA.

 5. Hm. Ja. – Og la det endelig også være brennsikkert at et lite stykke Norge fremdeles stiger opp av havet sånn midtveis mellom Svalbard og fastlandet et sted. Den lille øya det er tale om er nesten ikke i bruk, og dét, kjære velger, kan nesten kalles en skandale. … På Bjørnøya kunne man anlagt både avrusnings- og korreksjonsfasiliteter, skapt arbeidsplasser i fleng. – Det er fremdeles lite annet enn et spørsmål om politisk vilje.

  • Konrad
  • Posted 5. mars 2009 at 23.19
  • Permalink

  Den siste kommentaren fra Vidd er temmelig treffende.

  For en gangs skyld ikke på vidvanke.

 6. Vidd vandrer, men presterer å gå rundt grøten, som alle dere andre. Vi utrydder ikke sykdommen ved å melde oss inn i et politisk parti.

  Det gjør vi ved å bli realister, og utvikle livsfarlige virus som skaper epidemier og utrydder alle mennesker med vrangforestillinger om makt, tro og status, mens vi etterlater det lille knippet so mskal til for å skape idealstaten, som forøvrig aldri vil være bestående av jøder.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s